Ontwikkelingen voor het ESPA-keurmerk voor parkeergarages

De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De ESPA wordt in Nederland toegekend en uitgereikt door Vexpan. De ESPA is in het leven geroepen door de Europese parkeerbranche, omdat zij de kwaliteit en het imago van parkeervoorzieningen wil verhogen.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-4 | Tekst Peter Martens en Dennis Bruin]

 

Bij de digitale bijeenkomst van ESPA-keurmeesters op 30 september 2020 is gesproken over de betekenis van het ESPA-Keurmerk en de verdere ontwikkeling daarvan. De criteria en checklist zijn door een internationale EPA-projectgroep voor het laatst herzien in 2014/2015.

Een van de veranderingen destijds was het verlaten van de plicht tot herkeuring na vier jaar en in plaats daarvan kwam het keuringsjaar op het bord te staan. Dan is het dus de keuze aan de exploitant om in 2021 nog een ESPA-award uit 2015 aan de wand te willen hebben. Het blijkt dat het aantal keuringsverzoeken de laatste jaren dalende is, waarschijnlijk door het wegvallen van herkeuringen.

Een andere toevoeging in 2014/2015 was de Gold- Award voor garages die aan hogere eisen voldoen en meer punten scoren: naast enkele specifieke eisen moet in de totale score minimaal 65 procent worden gehaald ten opzichte van 50 procent voor de ‘gewone’ ESPA-Award. Eigenlijk vinden we in Nederland dat nieuwe parkeergarages een Gold- Award moeten scoren, in tegenstelling tot diverse andere landen.

 

Nieuwe ontwikkelingen vragen om herziening

Nadere beschouwing van de checklist toont de snelle ontwikkelingen in de mobiliteit en het parkeren. Zo is er in de huidige checklist nog nauwelijks aandacht voor elektrische auto’s (één laadpunt in de garage geeft 1 punt, meer laadpunten: 2 punten op een totaal van bijna 300 te verdelen punten). Hetzelfde geldt voor het faciliteren van deelauto’s en deelfietsen.

Vorig jaar is op het EPA-congres een Position Paper gepresenteerd dat de rol van parkeren bij duurzame stedelijke ontwikkeling en mobiliteit nog eens uitlegt. Daarvan is door Vexpan een compacte brochure gemaakt (verzonden samen met Vexpansie 2020 #2) met drie beleidsdoelen die de inrichting en het gebruik van parkeergarages nadrukkelijk raken:

  1. Digitaal parkeren op basis van kenteken, inclusief betaalproces.
  2. Elektrificatie van het autopark.
  3. Transitie van straatparkeren naar garageparkeren.

 

Enkele voorbeelden van strijdigheid tussen de huidige ESPA-kwalificaties en deze nieuwe ontwikkelingen:

  • “Op verzoek moet een kwitantie voor de betaling worden verstrekt” lijkt strijdig met digitaal betalen op basis van kenteken.
  • Beoordeling van betaalmogelijkheden met munten en bankbiljetten zou moeten verschuiven naar automatische in- en uitrijden op basis van kenteken.
  • Waardering van slimme laadclusters waarmee meerdere elektrische auto’s geladen kunnen worden zonder noodzaak tot verplaatsing.
  • Koppeling van reisinformatie en navigatie met actuele bezettingsgegevens om zoekverkeer en wachtrijen te voorkomen.
  • Waardering voor MaaS-activiteiten in de parkeergarage als hub voor deelauto’s en deelfietsen, aansluiting van openbaar vervoer bij P+R-voorzieningen, etc.

 

Binnen EPA is al initiatief genomen tot een herziening van de checklist om beter aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Daarmee wordt een ESPA-kwalificatie niet alleen relevant voor exploitanten, maar ook voor gemeentelijke wegbeheerders om de mobiliteit optimaal over het wegennet te verdelen. Deze herziening zou in de loop van 2021 tot een nieuw kwalificatieschema moeten leiden, wellicht met het EPA-congres van 6 tot 8 oktober 2021 in Brussel als mijlpaal.

 

Wat kunnen we nu al doen?

Vooruitlopend op deze inhoudelijke herziening van de ESPA-checklist kunnen ook op korte termijn al de voordelen van parkeren in garages over het voetlicht worden gebracht. Al in 2014 bleek uit onderzoek van de ANWB en CROW dat twee keer zoveel automobilisten een voorkeur hebben voor parkeren in een garage (68 procent) dan voor parkeren op straat (22 procent), de rest heeft geen voorkeur. Veiligheid voor de auto blijkt daarbij een belangrijke factor. Destijds speelde ook achteraf betalen in de garage ten opzichte van vooraf betalen op straat nog een rol, maar dat is met digitaal/mobiel betalen grotendeels verdwenen.

Gezien de trend om parkeren zoveel mogelijk van de straat te halen is het belangrijk om de voordelen van garageparkeren naar het publiek nog eens extra onder de aandacht te brengen. Nu blijkt de ESPA-kwalificatie vaak pas bij het inrijden van de garage door een bord naast de slagboom. De communicatie kan worden uitgebreid in het keuzeproces van de automobilist, door het ook op te nemen bij de open data, die met navigatiesystemen worden gedeeld, zodat het logo al in Google Maps kan worden getoond.

Bij de ontwikkeling van nieuwe garages kan de kwalificatie voor ESPA of ESPA-Gold al in het ontwerp worden meegenomen. Door de ontwikkelaar of gemeente kan al op voorhand bij de uitvraag worden geëist, dat de te bouwen garage aan ESPA of ESPA-Gold moet voldoen. De ontwerper kan aan de hand van de checklist het ontwerp zo inrichten dat aan de eisen wordt voldaan, waarbij een ESPA-keuring door twee Vexpan-keurmeesters onderdeel van de eindoplevering wordt. Dit proces kan het uitschrijven van vele ontwerpdetails in het bestek besparen.

 

Toekomst

Wij zien steeds meer dat parkeergarages worden gezien als een uitstekend middel om de openbare ruimte op straat meer beschikbaar te stellen aan andere doelgroepen. Er is dus een markt voor goed bruikbare parkeergarages. Een ESPA-Award maakt dit voor de buitenwacht zichtbaar en is een keurmerk waar men trots op kan zijn. Hopelijk zien wij dit terug in het aantal aanvragen voor een keurmerk.

 

Vragen

Zijn er vragen naar aanleiding van dit artikel of het ESPA-keurmerk in het bijzonder? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vexpan via info@vexpan.nl. Zij zullen de vraag bij een of meerdere keurmeesters uitzetten.

 

Peter Martens en Dennis Bruin, keurmeesters Vexpan

 

 

Tags

ESPA ESPA-Keurmerk parkeergarages EPA

Bekijk meer artikelen

Samenwerking Vexpan met HAN Automotive

Vexpan gaat samenwerken met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De branchevereniging staat voor kennis opbouwen en delen. Daarin is HAN Automotive een waardevolle toevoeging.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Henk Steennis

Een interview met een markant persoon uit de parkeerwereld: Henk Steennis. "Blijf altijd denken vanuit de gebruiker".

Lees meer

Nota parkeernormen en open normen in een bestemmingsplan: hoe toetst de bestuursrechter?

Als de Afdeling bestuursrechtspraak de hier besproken conclusie overneemt, dan heeft dat voor de praktijk tot gevolg dat onherroepelijke planregels rondom parkeren die worden uitgewerkt bij beleidsregel toch nog aan een volledige rechterlijke toets onderworpen kunnen worden in een procedure tegen een verleende omgevingsvergunning.

Lees meer

Volautomatische parkeergarage Vijzelgracht Amsterdam geopend

De garage, die bovenop het metrostation ligt, telt 270 parkeerplekken en zit op een heel andere manier in elkaar dan de meeste parkeergarages.

Lees meer

Parkeernormen voor sociale woningbouw vaak te hoog en ‘niet-passend’

Nog steeds zijn parkeeernormen vaak 1-op-1 gebaseerd op landelijke parkeerkencijfers, terwijl er tussen provincies (en zelfs tussen gemeenten met een gelijke stedelijkheidsgraad binnen dezelfde provincie) grote verschillen zijn in autobezit.

Lees meer

Ook Groningen introduceert de maatschappelijke parkeervergunning

De uitbreiding van betaald parkeren in stad Groningen leidt ertoe dat (steeds meer) vrijwilligers niet altijd kosteloos kunnen parkeren, indien de organisatie geen of onvoldoende parkeerplaatsen heeft op eigen terrein.

Lees meer
1 2 3 28