Mobiel parkeren in parkeergarages. Off-street parkeren zonder barrières.

In Nieuwegein hebben Skidata en EasyPark een ANPR-koppeling (Automatic NumberPlate Recognition) gerealiseerd die mobiel parkeren in parkeergarage mogelijk maakt, zonder speciale parkeerpas of anderszins.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-1 | Tekst Tjeerd Velders]

 

Twintig jaar geleden konden parkeerders in Nederland voor het eerst via een 0900-nummer met een mobiele telefoon betalen voor het parkeren op straat. Tien jaar later maakte de smartphone het leven van de parkeerders nog wat aangenamer door de betaling via een app te regelen. En het was voor het eerst mogelijk om in parkeergarages achteraf te betalen door gebruik te maken van een speciale parkeerpas. Anno 2020 is het mobiel parkeren in nagenoeg alle Nederlandse steden en dorpen met betaald parkeren ingevoerd. Maar de parkeerbranche zit van nature nooit stil. En dus is de volgende stap in het vergroten van het comfort en gemak voor de parkeerders inmiddels gezet.

 

Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein exploiteert in de binnenstad alle openbare parkeerplaatsen, waarvan het merendeel in parkeergarages. Vanuit binnenstadsmanagement werkt de gemeente, samen met andere stakeholders, actief aan het optimaliseren van de klantbeleving. Meer comfort en gemak voor parkeerders zijn daarbij belangrijk. Parkeerders willen zo min mogelijk met parkeerhandelingen geconfronteerd worden. Daarbij is het afrekenen van het parkeerkaartje één van de laatste handelingen. Veel parkeerders beleven die als minder plezierig. Logisch dat de gemeente inzet op het verbeteren van deze beleving.

Na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben, werd de gemeente Nieuwegein tijdens de Intertraffic 2018 in Amsterdam op de Skidata-stand bijgepraat over het, op cloudtechnologie gebaseerde, sweb Platform. Via dit platform kan op basis van de open interfaces en systeemarchitectuur zonder moeite een koppeling gemaakt worden met de gebruikersdatabase van providers voor bijvoorbeeld mobiel parkeren. De aanwezigheid van een ANPR-systeem is daarbij wel een vereiste. Het sweb Platform borgt ook voor de toekomst verdere groeimogelijkheden door het continue aansluiten van nieuwe diensten. Dit omdat parkeren steeds meer als onderdeel van de mobiliteitsketen gaat fungeren en daarbinnen dus ook steeds meer gaat integreren.

 

Eerst ANPR-koppeling

In Nieuwegein hebben Skidata en EasyPark de eerste ANPR-koppeling (Automatic NumberPlate Recognition) van Nederland gerealiseerd die mobiel parkeren in parkeergarage mogelijk maakt, zonder speciale parkeerpas of anderszins. Via de koppeling tussen de systemen van beide bedrijven wordt een kenteken van een EasyPark gebruiker razendsnel herkend. In een fractie van een seconde start vervolgens automatische een parkeeractie in de app en gaat de slagboom open. Bij het uitrijden wordt de parkeeractie evenzo snel afgesloten en kan de klant direct uitrijden. De parkeerkosten worden achteraf via het EasyPark account afgerekend. Een parkeerkaartje wordt dus niet meer bij de betaalautomaat afgerekend. Dit reduceert de parkeerhandelingen en vergroot de parkeerbeleving. Voor de gemeente Nieuwegein is dit van grote waarde.

Skidata is één van de grootste aanbieders op het gebied van toegangsmanagement van parkeergarages. Naast standaardoplossingen leveren zij maatwerkoplossingen. EasyPark is één van de grootste mobiele parkeerproviders van Europa en biedt sinds drie jaar haar parkeerdiensten aan in Nederland. Naast het mobiel parkeren op straat faciliteert zij in diverse Europese landen achteraf betalen via ANPR in parkeergarages. Eind 2016 zijn beide bedrijven al gestart met het onderzoeken en realiseren van een koppeling tussen hun parkeersystemen en is er tussen de partijen een Europese samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Nieuwegein is in 2018 met EasyPark in contact gekomen. In de eerste plaats om in Nieuwegein het mobiel parkeren op straat ook via hen mogelijk te maken. Niet veel later om af te stemmen welke mogelijkheden zij zouden zien om Nieuwegein te koppelen met Skidata. Uiteindelijk leidde dit tot een opdracht, onder regie van Skidata, voor het realiseren van de koppeling. In 2019 is de koppeling binnen een aantal weken gerealiseerd en grondig getest. Sinds half oktober 2019 is de koppeling live.

 

Promoten nieuwe parkeerbeleving

Sinds het live-gaan van de koppeling tot en met eind 2020 wordt door de gemeente Nieuwegein sterk ingezet op het vergroten van de bekendheid van het mobiel parkeren in haar parkeergarages. Hierbij worden ook promocodes ingezet die via de EasyPark app kunnen worden ingewisseld voor parkeertegoed. De koppeling en het gebruik worden nauwkeurig gemonitord. Sinds het live gaan is het aantal gestarte en gestopte parkeeracties via de koppeling maandelijks verdubbeld. Een enkele keer wordt een kenteken niet goed herkend. Dit kan diverse oorzaken hebben die onder andere gerelateerd zijn aan de ANPR-camera’s of de snelheid en positie van de auto waarvan het kenteken wordt gelezen. Niet aan de ANPR-koppeling. Een prima resultaat voor deze nieuwe parkeerbeleving en een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen partijen en de lokale overheid.

 

Tjeerd Velders,

parkeermanager gemeente Nieuwegein

Tags

parkeergarage ANPR-koppeling mobiel parkeren

Bekijk meer artikelen

Tijd voor een nieuwe (parkeer)balans

Zijn het nieuwe inzichten die een nieuw tijdperk inluiden voor autogebruik en autoparkeren?

Lees meer

Wikken en Wegen voor parkeren in Maasterras Dordrecht

Parkeren in gebiedsontwikkeling Maasterras in Dordrecht kan het beste worden geclusterd in een parkeergarage en in buurthubs. CROW-KpVV casus als voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling. 

Lees meer

Hoe duurzaam is een parkeergarage? Parkeren essentieel voor gebiedsontwikkeling

Er ligt een enorme woningbouwopgave in het verschiet voor nu en in de toekomst. Deze wordt vooral binnenstedelijk opgelost.

Lees meer

Minister Harbers: 'Blijf auto de ruimte geven'

Minister Harbers presenteert zijn Ontwikkelagenda Automobiliteit waarin hij oproept de auto de ruimte te blijven geven, in alle delen van ons land. De auto heeft ook in de toekomst een belangrijke rol.

Lees meer

Andere kijk op parkeren?

In een recente bijdrage op Gebiedsontwikkeling.nu werd onlangs een lans gebroken voor een andere blik op parkeren.

Lees meer

Parkeergarages: een optimale eerste indruk van de stad

Een onderzoek naar welke elementen automobilisten het belangrijkst vinden als het gaat om de beleving van parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 22