Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid, waarbij ze zich zowel met het beleid als met de operationele kant van parkeren bezig mocht houden. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

 

Van de redactie Vexpansie | Tekst: Jeroen QueeSweco en Tjeerd VeldersVia Velders, Foto: Angelique Breukel

 

Angelique, hoe ben je ooit in de parkeerwereld terechtgekomen?
Na mijn studie Bedrijfseconomie ben ik eind jaren ’80 begonnen bij een waterschap in Noord-Brabant en daarna heb ik gewerkt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Later stapte ik over naar de gemeente Den Bosch en daar ging ik onder andere aan de slag met parkeervergunningen, maar ook met de operationele zaken zoals de balie en de meldkamer.

 

Eugène Kok was mijn leidinggevende en tegelijkertijd een echte leermeester. Door hem ben ik behept geraakt met het ‘parkeervirus’. Na 18 jaar bij de gemeente Den Bosch te hebben gewerkt ben ik in 2019 overgestapt naar Spark. Dus ik bleef in de parkeerwereld. In mijn rol als adviseur kom ik nu met veel verschillende gemeenten in aanraking. Bijzonder om te zien hoe het parkeerbeleid bij elke gemeente weer net iets anders wordt geschreven en uitgevoerd.

 

Naast mijn rol bij Spark lever ik graag een bijdrage aan Vexpan. Mooi om te zien hoe de vereniging door de jaren heen steeds meer diver is geworden met onder andere een goed lopende Commissie Gemeenten.

 

Hoe heeft de parkeerwereld zich in jouw ogen in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld?
Nou, er is echt heel veel veranderd! De ontwikkeling is vooral heel sterk waar het gaat om de interactie met bewoners: vroeger bleef het bij het beantwoorden van brieven maar tegenwoordig zijn we fysiek met bewoners bezig met participatie. Het thema parkeren is veel nadrukkelijker in beeld en dat brengt nieuwe processen met zich mee zoals klankbordgroepen, werkateliers en panels. Alles ligt ook meer dan vroeger onder een vergrootglas. En dat gaat niet alleen over het beleid want ook bij de manier waarop dat wordt uitgevoerd, is de burger meer betrokken. De dienstverlening aan de burger wordt dus complexer en dat heeft ook effect op de werkwijze bij de organisatie en het beheer daarvan. Al in mijn tijd in Den Bosch hadden Eugène Kok en ik hier stevige discussies over en dat leidt je naar een steeds betere  benadering van de burger, de klant. Parallel daaraan zit ook de politiek er meer ‘bovenop’ en dat heeft invloed op de manier waarop we werken.

 

Voor ons als adviesbureau is de missie om vroegtijdig inzichten aan te dragen, zodat je die nieuwe werkprocessen doelgerichter kunt doorlopen. Wij weten aan het begin van een traject wat er verderop nog gaat komen.

 

Welke ontwikkelingen zie je in de operationele sfeer door de jaren heen?
Ook hier zie ik meer en meer betrokkenheid van politiek en publiek. Ondanks een toename van zich steeds verder ontwikkelende technieken, blijft goed contact met de burger uiterst belangrijk. Het parkeerloket is bijvoorbeeld in bijna elke gemeente verdwenen, maar klachten en vragen moeten natuurlijk wel kunnen worden behandeld. Vergrijzing speelt ook een rol. Mensen zijn langer mobiel en zijn gesteld op wat ze verworven hebben.

 

Hoe bevalt het je als directielid van Spark?
Het is heel leuk om te doen en om een bijdrage te leveren aan het ‘zijn’ van Spark. We zijn 2 jaar geleden een coöperatie geworden en bepalen ook echt samen de strategie. Onder leiding van Welmoed Rieff vormen we een vrouwelijke directie in een relatief groot mannenbolwerk. Leuk aan ons kleine adviesbureau is dat ik ook nog gewoon adviseur ben en dus voornamelijk meewerk aan de dagelijkse adviespraktijk. Met z’n allen varen we tegelijkertijd de uitgestippelde koers van het bureau. En door met je ‘voeten in de klei’ te staan blijf je levendig en enthousiast waarbij je binnen een bureau als het onze als vanzelfsprekend met elkaar samenwerkt. Het werken als commercieel parkeeradviseur is meer gebaseerd op interactie met de omgeving, terwijl je bij een gemeente veel meer te maken hebt met de politieke context. Je leert het parkeervak door het te doen. En daarbij geldt natuurlijk: parkeren is nooit saai!

 

Hoe ziet je leven buiten Spark eruit. Ben je nog steeds Brabander?
Ik ben eigenlijk Limburger, want ik ben opgegroeid onder de rook van stadion De Koel in Venlo. Daardoor houd ik erg van voetbal kijken. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen waarvan drie zoons. Thuis wordt door iedereen veel naar voetbal gekeken en we hebben daarbij alle smaken topclubs in huis, dus altijd leven in de brouwerij!

 

Wat wil je nog bereiken of veranderen in het parkeren?
Ik zou graag zien dat je vanuit parkeren echt kunt meedenken aan de voorkant van het maken van ruimtelijke plannen. We kunnen 10 miljoen auto’s niet zomaar wegdenken en moeten breed nadenken wat we willen met de schaarse openbare ruimte waar ook fietsen, bomen en veel andere voorzieningen vragen om een plek. De auto krijgt daarbij een andere positie, maar als het aan mij ligt zonder het negatieve imago dat parkeren nog vaak heeft.

 

Meer informatie
> Angelique Breukel
> Spark, lid van Vexpan en Expertteam
> Angelique zit in het projectteam Vexpan Nationaal Parkeercongres
> Jeroen QueeSweco / redactie Vexpansie
> Tjeerd VeldersVia Velders / redactie Vexpansie

 

Tags

markant persoon advisering beleid gemeenten

Bekijk meer artikelen

Rechtvaardige straten in schoolomgevingen

Hoe is in Nederland het halen en brengen van kinderen bij schoollocaties georganiseerd? Vanuit de redactie van Vexpansie deelt senior beleidsadviseur Christian Ratering een aantal visies en onderzoeken.

Lees meer

Aftrap ‘Samen aan de slag met Fietsparkeren’

Vorige week vond het Vexpan Seminar Fietsparkeren plaats. Bekijk de terugblik en ontdek hoe Vexpan en partners samenwerken aan innovatieve oplossingen voor fietsparkeren.

Lees meer

Parkeergarage Station Haarlem: een renovatie voor optimaal parkeercomfort

Interparking Nederland voltooide in juni de renovatie van Parkeergarage Station in Haarlem. In dit interview spreken we met Erwin Lund en Bojan Robbe over de technische oplossingen en verbeterde parkeerervaring.

Lees meer

Betaald parkeren P+R Breukelen

Provincie Utrecht heeft besloten betaald parkeren te gaan invoeren op P+R Breukelen en heeft de parkeertarieven bekend gemaakt. Met betaald parkeren zetten ze in op bewuster gebruik van P+R Breukelen. De gemeente Stichtse Vecht was fel tegen.

Lees meer

Maastricht voert progressief parkeertarief in

Maastricht voert op 1 juli een progressief parkeertarief in voor parkeren op straat. Door een rechterlijke uitspraak mag een maximale parkeerduur op straat niet meer. Om de stad levendig en bereikbaar te houden, wil zij dat langparkeerders in een garage parkeren.

Lees meer

Q-Park Frontenpark flink uitgebreid

In een zeven maanden durende verbouwing is Q-Park Frontenpark niet alleen getransformeerd tot Mobility Hub, maar ook uitgebreid met een drielaagse parkeergarage. Op 25 juni heeft wethouder John Aarts de locatie feestelijk heropend.

Lees meer
1 2 3 38