Parkeervisie gemeente Enschede: flexibiliteit en verlagen parkeerdruk

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023

Het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Enschede hebben de parkeervisie vastgesteld. Daarin staat hoe ze in de toekomst willen omgaan met autoparkeren in Enschede. 

 

[Bron: gemeente Enschede]

 

Het huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om knelpunten, zoals de toegenomen parkeerdruk, op te lossen. Duurzaamheidsambities en de toenemende behoefte aan groene en leefbare straten spelen een steeds grotere rol. Ook de snelle ontwikkeling van digitale technieken zorgt ervoor dat ze steeds betere mogelijkheden hebben om hun parkeerbeleid meer flexibel en klantvriendelijk in te richten. De parkeervisie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en het bereikbaar houden van de stad.

 

Parkeerdruk binnenstad
In de binnenstad parkeren inwoners en bezoekers vaak op straat. Er is veel zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto nauwelijks kwijt. Het wordt daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren waar een avondtarief geldt van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd wordt het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. “Bij het station komt een nieuwe parkeergarage en we onderzoeken de mogelijkheden voor P+R-terreinen aan de Oldenzaalsestraat en de Westerval. Zo creëren we voldoende extra parkeervoorzieningen”, vertelt Marc Teutelink, wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid. “Daarmee neemt de druk op het straatparkeren af en hebben we voldoende parkeervoorzieningen om deze verschuiving op te vangen. De ruimte die daarmee vrijkomt draagt bij aan een groener en duurzaam Enschede.”

 

Meer informatie
> Lees het hele bericht op de site van de gemeente Enschede
> Download daar ook de parkeervisie

Tags

parkeervisie gemeente autoparkeren download

Meer nieuws

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer

Programma en sprekers bekend Vexpan Nationaal Parkeercongres 2024

Het projectteam van actieve leden heeft het programma van het jaarlijks Vexpan Nationaal Parkeercongres al rond. Dit is tijdens de ALV van 17 mei door het bestuur gepresenteerd. Het congres staat onder leiding van dagvoorzitter Marijn de Vries.

Lees meer

Aantal Engelse parkeergarages weigeren grote auto's

Auto’s worden steeds groter en zwaarder. Vijf Britse gemeenten hebben voertuigen van meer dan vijf meter lengte verboden om parkeergarages te gebruiken.

Lees meer

60 jaar betaald parkeren Amsterdam

Het Parool besteedt aandacht aan 60 jaar betaald parkeren in Amsterdam. In de maand dat de parkeermeter in de hoofdstad zijn zestigste verjaardag vierde, kondigde het stadsbestuur een uitbreiding aan van het betaald parkeren in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Lees meer

Parkeerbeleid en files in de stad

In Amsterdam zijn in 2019 de tarieven voor parkeren op straat flink verhoogd, als onderdeel van het project om de stad autoluw te maken. Uit onderzoek blijkt dat de totale vraag naar parkeren in de stad, inclusief garage parkeren, daardoor met ongeveer 15% daalde, en dat het aantal gereden autokilometers met 2% afnam, vooral tijdens de avondspits.

Lees meer

Kosten parkeervergunning flink gestegen in diverse gemeenten

Mensen die een vergunning nodig hebben om hun auto in de buurt van hun woning te parkeren, betalen daarvoor vaak meer dan een paar jaar geleden.

Lees meer
1 2 3 4 37

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief