Parkeervisie gemeente Enschede: flexibiliteit en verlagen parkeerdruk

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023

Het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Enschede hebben de parkeervisie vastgesteld. Daarin staat hoe ze in de toekomst willen omgaan met autoparkeren in Enschede. 

 

[Bron: gemeente Enschede]

 

Het huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om knelpunten, zoals de toegenomen parkeerdruk, op te lossen. Duurzaamheidsambities en de toenemende behoefte aan groene en leefbare straten spelen een steeds grotere rol. Ook de snelle ontwikkeling van digitale technieken zorgt ervoor dat ze steeds betere mogelijkheden hebben om hun parkeerbeleid meer flexibel en klantvriendelijk in te richten. De parkeervisie levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en het bereikbaar houden van de stad.

 

Parkeerdruk binnenstad
In de binnenstad parkeren inwoners en bezoekers vaak op straat. Er is veel zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto nauwelijks kwijt. Het wordt daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren waar een avondtarief geldt van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd wordt het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. “Bij het station komt een nieuwe parkeergarage en we onderzoeken de mogelijkheden voor P+R-terreinen aan de Oldenzaalsestraat en de Westerval. Zo creëren we voldoende extra parkeervoorzieningen”, vertelt Marc Teutelink, wethouder Mobiliteit en Bereikbaarheid. “Daarmee neemt de druk op het straatparkeren af en hebben we voldoende parkeervoorzieningen om deze verschuiving op te vangen. De ruimte die daarmee vrijkomt draagt bij aan een groener en duurzaam Enschede.”

 

Meer informatie
> Lees het hele bericht op de site van de gemeente Enschede
> Download daar ook de parkeervisie

Tags

parkeervisie gemeente autoparkeren download

Meer nieuws

Passende parkeernormen leiden tot een nieuwe uitdaging

Het toepassen van passende of zelfs lage parkeernormen zorgt ervoor dat leegstand van parkeerplaatsen tot het verleden behoort. Maar, hoe zorgen we ervoor dat parkeerplaatsen door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden? Ze niet alleen bij aankoop/verhuur van een woning betaalbaar zijn voor welgestelden? Én dat iedereen de mogelijkheid heeft in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Lees meer

Utrechtse gemeenteraad stemt in met invoer betaald parkeren

De gemeenteraad stemde in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk nu hoog is. Het gaat in totaal twaalf jaar duren.

Lees meer

Autobezoeker verschaffer retailomzet en denkfout Platform Binnenstadsmanagement

Strabo werpt nieuw licht op het onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, waarbij ze aantonen dat de hoofdconclusie een denkfout bevat die het belang van autobezoekers lijkt te onderschatten.

Lees meer

Parkeren in Gent sterk in ontwikkeling

Hoe is het parkeren in Gent georganiseerd? Hoe zit het beleid van de gemeente eruit? Wat zijn de verschillen met Nederland?

Lees meer

Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda.

Lees meer

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

De nieuwe norm NEN 9120, nu nog concept, lost een groot deel van de problemen op die mensen met een beperking ervaren in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 5 37

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief