Onderschat risico’s parkeergarages

Gepubliceerd op: 01 juli 2024

Toelichting zienswijze Vexpan Expertteam na interview Cobouw

 

‘Invloed weer, water en strooizout onderschat risico’s parkeergarages’, meldt Cobouw op hun site. Cobouw heeft aan de instorting van de hellingbanen van de garage bij het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een serie artikelen gewijd. In dit laatste artikel benaderde Thomas van Belzen Vexpan en ook enige andere deskundigen voor een interview. Het is een premium artikel en correcties zijn niet doorgevoerd. Vandaar dat wij de toelichting van Vexpan Expertteam hier delen.

 

Interview
Als lid van het Vexpan Expertteam is Jitze Rinsma geïnterviewd. Bovendien is hij mede auteur van de ‘7 Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages’, een initiatief van Vexpan en VBR, nu werkgroep Bouwend Nederland. Jitze Rinsma heeft vooraf aangegeven dat hij zich als schoenmaker bij zijn leest wil houden. Hij is geen constructeur, geen deskundige Bouw en Woningtoezicht en wil geen oordeel vellen op basis van beelden en veronderstellingen, zoals wel in de media is gebeurd. Bovendien is zijn toelichting doorgesproken met Ernst Bos van Vexpan Expertteam. Wat kunnen zij wel vertellen?

 

Wat maakt parkeergarages bijzonder?
In het interview met Van Belzen is vooral ingegaan op: Wat maakt parkeergarages bijzonder? Vaak is bij parkeergarages sprake van grote vloeroppervlakken die bij (grote) temperatuur verschillen uitzetten of krimpen. Uitzetten van bovendekken met een donkere afwerking kan bij hoge temperaturen tot extra uitzettingen leiden.

 

Water en dooizouten
Als uitzetten van de vloeren of bepaalde constructiedelen niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld door onvoldoende dilataties, kunnen scheuren ontstaan in de constructie en in veel toegepaste prefab plaatvloeren met een druklaag. In die scheuren kan water binnendringen en in de winter ook dooizouten. Daardoor kan corrosie van wapening ontstaan en bij de toepassing van staal in die constructie.

 

Corrosie
Ook als water (met dooizouten) op de vloeren blijft staan door onvoldoende bescherming van de vloer en of onvoldoende afschot in combinatie met vlakheid, kunnen vloeren op termijn door corrosie worden aangetast. Een eenmaal ontstaan corrosieproces gaat steeds door en daardoor kan op termijn de constructieve veiligheid van de garage in gevaar komen.

 

Deskundigheid
Daarom is het van groot belang dat parkeergarages in de gebruiksfase regelmatig zorgvuldig worden geïnspecteerd en door echte deskundigen. Het goed herkennen van schades en potentieel onveilige situaties is echt een vak, dat niet elke bouwkundige beheerst.

 

Tijdig onderhoud & 7 Handreikingen Duurzaam Onderhoud
Als sprake is van corrosie of andere schade, dan is het tijdig uitvoeren van onderhoud van groot belang om daarmee erger en hogere kosten op termijn te voorkomen. In het interview is gewezen op het gratis beschikbaar zijn van zeven Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages een belangrijke kennisbron voor eigenaren, exploitanten hun medewerkers en adviseurs.

 

Resultaten onderzoek OVV afwachten
Tenslotte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoeksinstituut, is een onderzoek gestart naar de instorting. De conclusies en aanbevelingen moeten worden afgewacht.

 

Meer informatie
> Vexpan Expertteam
> Artikel Cobouw
> 7 Handreikingen Duurzaam Onderhoud Parkeergarages

Tags

toelichting parkeergarages interview

Meer nieuws

Onderschat risico’s parkeergarages

Toelichting van het Vexpan Expertteam na interview met Cobouw over de onderschatte risico's van parkeergarages.

Lees meer

ESPA Gold award voor Interparking Willemspoort in Den Bosch

Afgelopen dinsdag ontving Erwin Lund, senior projectmanager ontwikkeling bij Interparking Nederland, de ESPA Gold Award voor parkeergarage Willemspoort uit handen van onze vicevoorzitter Peter Dingemans.

Lees meer

Expertteam: Zware personenauto’s in parkeergarages

Wat is het advies van het Vexpan Expertteam of zware personenauto's wel toegelaten mogen worden in parkeergarages?  

Lees meer

Kingspan Light + Air (KLA) nieuw lid Vexpan

Vexpan heet Kingspan Light + Air (KLA) welkom als nieuw lid van Platform voor Parkeren Nederland. KLA is een beursgenoteerd bedrijf en wereldwijd actief op verschillende gebieden zoals watermanagementsystemen, isolatiepanelen, glasdakconstructies, klimaatinstallaties en rookbeheersingssystemen.

Lees meer

Geef commentaar op concept NEN 9120: voor mensen met een beperking in een parkeergarage

De concept NEN 9120 over toegankelijkheid van gebouwen is een nieuwe norm voor voorzieningen voor mensen met een beperking. De commentaarronde voor deze norm die ook over parkeergarages gaat, is opgestart. Dit kan tot voor 15 juli 2024.

Lees meer

Update ontwikkelingen D-GPK: website, app en toolbox

Het digitaliseren van het GPK-parkeerrecht is een omvangrijk project van SHPV. Inmiddels heeft zij voor gemeenten en houders van een GPK een informatieve website, app en een toolbox ontwikkeld. Ook helpen zij mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Lees meer
1 2 3 19

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief