Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

Vanuit de samenwerking tussen Vexpan en HAN Automotive hebben 4e-jaars studenten hebben onderzoek gedaan naar de opkomende trends en de rol van de lichtste mobiliteit (fietsen en aanverwante vervoersmiddelen) in een binnenstedelijke omgeving. De vraag waar de studenten voor stonden was om een beeld te schetsen van binnenstedelijke fietsmobiliteit in 2040 om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

 

Van de redactie Vexpansie | Koen Lau, Projectleider en Hoofddocent  HAN Automotive Research

 

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Double Diamond model, waarbij in een eerste slag onderzoek gedaan wordt om duidelijkheid te verkrijgen in de problematiek en focus te leggen naar oplossingsrichtingen. In de tweede slag wordt het ontwerp van de oplossing ontwikkeld om daarmee tot een doelgerichte oplossing, of een aanzet daartoe.

Afbeelding 1: Double Diamond Model, van Yellowslice 

 

Methode
Werken met deze methode vanuit de toekomst geeft zicht op dominante trends en ontwikkelingen die, met hoge impact en hoge onzekerheid, een stempel drukken op de toekomst. Door deze mee te nemen in het ontwerp van de oplossingen kunnen beleidsmakers zich voorbereiden op te nemen beslissingen, dan wel sturing geven aan een gewenste situatie. Een geparametriseerd rekenmodel op basis van metingen en bevindingen geeft een helder beeld van de consequenties van besluiten.
Glazen bollen met voorspellende vermogens zijn onbetrouwbaar. Gedegen onderzoek biedt die houvast wel.

 

Onderzoek
De onderzoeksfase is uitgevoerd door middel van scenario ontwikkeling. Hierin zijn trends en trendclusters gewaardeerd op impact en onzekerheid. De meest dominante twee zijn uitgewerkt:

  • Voortdurende impact van de auto op de binnensteden of het grotendeels verdwijnen van automobiliteit enerzijds
  • en anderzijds het eigendom of juist het delen van fietsen, in haar vele verschijningsvormen.

 

Scenario 3: privé fietsbezit in auto-afhankelijke stad
Vanuit deze 2 elementen kunnen 4 scenario’s ontwikkeld en beschreven worden.

 

Afbeelding 2: 4 scenario’s

 

Onze huidige tijd lijkt het meest op scenario 3: grotendeels privé fietsbezit in een auto-afhankelijke stad waar auto’s de belangrijkste mobiliteitskeuze zijn. Delen is nog geen optie omdat het makkelijker en goedkoper is om je fiets te bezitten. We denken wel dat dit in de toekomst een grote verschuiving kan hebben wanneer bedrijven als (My Wheels) of (OV Bikes) groeien en delen een handigere optie zal zijn voor mensen in de binnenstad, juist voor de nieuwe generaties.

 

De ontwerpfase is gestart vanuit deze 4 scenario’s. Veldonderzoek, beschrijving van de observaties, het verzamelen van data door metingen en bronnenonderzoek en de daaropvolgende analyse heeft een groeivoorspellingsmodel opgeleverd. Het model is bedoeld om een voorspelling te geven van het fietsgebruik op hun typen. Het bereik is gepland tot na 2040 met 5 jaar controlepunten. Met dit model kunnen gebruikers het verschillende fietsgebruik in de vier scenario’s herkennen.

 

Binnen het rapport zijn alle scenario’s voor een type stad doorgerekend met als resultante de benodigde ruimte voor het parkeren van fietsen. Als de verschillende scenario’s bij elkaar geplaatst worden is een opmerkelijk verschil waarneembaar.

Afbeelding 3: 4 Scenario’s doorgerekend naar fietsparkeerruimte

 

Vervolg
Is met dit onderzoek de toekomst nu duidelijk? Nee zeker niet! Er zijn te veel factoren die onzekerheden meer of minder belangrijk maken, neem alleen al de politieke keuzes, de financieel economische keuzes of keuzes die te maken hebben met leefbaarheid / leegloop van binnensteden of de ontwikkeling van de 15 minuten stad.

 

Consequenties keuzes bespreken op Seminar Fietsparkeren 27 juni 2024
Wat brengt dit onderzoek dan wel? Het maakt consequenties van keuzes duidelijk, het roept op tot het bundelen van krachten, data, informatie en kennis over dit thema. En laat dat nou juist de bedoeling zijn van de Vexpan Seminar Fietsparkeren ‘Samen aan de Slag’ op 27 juni in het gebouw van de HAN in Arnhem.

 

Meer informatie
> HAN Automotive 
> Seminar Fietsparkeren  Samen aan de slag  | 27 juni 2024
> Samenwerking Vexpan en HAN 

 

 

Tags

fietsmobiliteit fietsparkeerdata Onderzoek HAN

Bekijk meer artikelen

Stand convenant laadinfrastructuur in parkeergarages | Interview Vexpan met De Telegraaf

'Flink tekort aan laadpalen in parkeergarages: overvol stroomnet en brandveiligheid gooien roet in het eten.' De Telegraaf over stand van zaken Convenant Laadinfrastructuur in Parkeergarages (CLIP) van Vexpan en Ministerie I&W.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

Lees meer

Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

HAN studenten onderzochten voor Vexpan de opkomende trends en rol van de lichtste mobiliteit in een binnenstedelijke omgeving. Het onderzoek moet helpen om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

Lees meer

Themadag Gemeenten: Participeren & Parkeren – Een perfecte combinatie?

Vexpan Themadag Gemeenten 2024 bewijst ook deze editie weer dat het een boeiende bijeenkomst is, nu over ‘Participeren kan je leren’. Hierbij kwamen onder meer gemeentelijke parkeermanagers samen om kennis te delen over hoe je (burger)participatie effectief kan inzetten bij parkeerbeleid.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer
1 2 3 37