Inspirerende bijeenkomst Young Professionals met gemeente Leiden

Op 25 augustus 2020 kwamen de Vexpan Young Professionals en de gemeente Leiden digitaal bijeen om te brainstormen over twee parkeervraagstukken. Hoe kijken de Young Professionals tegen een vraagstuk over fietsparkeren aan en wat vinden zij van het dalurenabonnement dat de gemeente verstrekt om de capaciteit in een aantal van haar parkeergarages efficiënt te benutten en de parkeerdruk op straat te verlagen?

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-4 | Tekst Dennis Bruins en Edwin van der Gracht]

 

Vraagstuk 1: fietsparkeren

In Leiden is de fiets een veelgebruikt vervoermiddel. De fiets is relatief goedkoop, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. De gemeente heeft dan ook liever dat mensen op de fiets stappen dan in de auto. De populariteit van de fiets stelt de gemeente Leiden echter voor nieuwe uitdagingen. Het grote aantal buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen leidt soms tot hinder en gevaarlijke situaties. De gemeente Leiden stelt daarom aan de Vexpan Young Professionals de vraag: hoe krijgen we de fietser zover dat deze zijn fiets parkeert in de daarvoor bestemde voorzieningen?

 

Liggen de voorzieningen op logische plekken?

Een van de eerste vragen die de Young Professionals stelden: is het wenselijk en noodzakelijk om het fietsparkeren volledig te sturen? Een van de redenen waarom de fiets zo populair is: je kunt dicht bij je bestemming parkeren. Het antwoord van de gemeente luidde: wij geven de fietser de vrijheid om te kiezen voor dichtbij of voor veraf parkeren (bijvoorbeeld in een van de fietsenstallingen). Wij vragen wel van de fietser om in beide gevallen gebruik te maken van de beschikbare fietsparkeervoorzieningen.

De Young Professionals vroegen zich vervolgens af of de huidige voorzieningen op logische plekken in de stad liggen? Zij denken hierbij aan een logische aansluiting op de veelgebruikte fietsroutes. Ook waren zij benieuwd of de gemeente deze vraag aan de fietser zelf heeft voorgelegd. De gemeente geeft aan te beschikken over recente tellingen waarmee de aantallen geparkeerde fietsen in beeld gebracht zijn. De fietser zelf is op dit moment nog niet geënquêteerd. De Young Professionals geven aan dat dergelijk kwalitatief onderzoek wellicht nieuwe inzichten kan opleveren.

 

Handhaving

Op het moment dat de voorzieningen op logisch gelegen plekken liggen biedt dit nog geen garanties. De fietser kan deze voorzieningen alsnog links laten liggen. Het wordt al snel duidelijk dat het sluitstuk van de oplossing handhaving is. Fietsen die niet in de voorzieningen staan geparkeerd worden verwijderd. Een verwijderde fiets kan tegen betaling worden opgehaald bij het fietsendepot. De Young Professionals beamen dat het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen een effectief instrument is. Ook is het zeker de moeite waard om op drukke dagen te experimenteren met fietscoaches. Deze coaches begeleiden de fietser naar de aanwezige fietsparkeervoorzieningen.

 

Vraagstuk 2: dalurenabonnement

Bewoners in de binnenstad van Leiden kunnen bij de gemeente een dalurenabonnement aanvragen. Met dit abonnement kunnen zij tijdens daluren gratis parkeren in de openbare parkeergarages. De gemeente heeft een aantal momenten bepaald waarop bewoners niet gratis met dit abonnement in de garages kunnen staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zaterdagmiddag. Dit betekent dat bewoners soms hun auto moeten verplaatsen, waarbij het lastig is om op straat een vrije parkeerplaats te vinden. De gemeente Leiden vraagt zich af wat zij hierin kan verbeteren.

 

Een extra service?

De gemeente Leiden biedt het dalurenabonnement aan haar bewoners aan als een extra service. Wat opvalt is dat bewoners dit niet op deze manier ervaren. Zij ervaren het als vervelend om elke keer stil te moeten staan bij de vraag of zij hun auto wel of niet in de garage kunnen parkeren. Want buiten de daluren gaat ook voor bewoners de parkeermeter lopen. De Young Professionals geven aan dat het verplaatsen van auto’s inherent verbonden is aan het aanbieden van een dalurenabonnement. Als deze situatie onwenselijk is, dan moet voor een andere oplossing worden gekozen. De gemeente kan er ook voor kiezen om een vast aantal 24/7 bewonersabonnementen uit te geven voor de garages. Dit moet wel aansluiten bij de bezetting van de garages tijdens de piekmomenten. Het is niet de bedoeling dat bewoners parkeerplaatsen bezet houden die voor bezoekers van de binnenstad zijn bestemd.

 

‘Uw auto staat nog in de parkeergarage geparkeerd’

De Young professionals kunnen zich goed voorstellen dat je als bewoner niet in de gelegenheid bent om je auto uit de garage te halen of dit simpelweg een keer vergeet. Het kan dan ook geen kwaad een reminder te sturen aan de bewoners van wie bekend is dat ze nog in de garage staan. En als een bewoner alsnog vergeet om zijn auto uit de garage te halen, dan is het prettig als er enige coulance is vanuit de gemeente.

 

 

 

DENNIS BRUIN, parkeermanager gemeente Leiden en EDWIN VAN DER GRACHT,

adviseur Spark en voorzitter Vexpan

Young Professionals

 

Kader

Ook een vraag?

De Vexpan Young Professionals hopen dat ze de gemeente Leiden verder hebben kunnen helpen met de twee beschreven parkeervraagstukken. Bent u Vexpanlid en ook geïnteresseerd geraakt om uw eigen vraagstuk aan de Young Professionals voor te leggen? Neem dan contact op via: info@vexpan.nl

 

Tags

Young Professionals Leiden parkeervraagstukken fietsparkeren dalurenabonnement

Bekijk meer artikelen

Rekenkamer Amersfoort: onderzoek naar parkeergarages en fietsenstallingen

Bijna elke gemeente heeft een rekenkamer die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Parkeren is regelmatig onderwerp van onderzoek.

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Wim van der Heide

Wim van der Heide, Business Development Manager bij Ballast Nedam Park & Connect, kwam via onderzoek naar mechanische parkeersystemen in aanraking met de parkeerwereld.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 5: Jurisprudentie

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering gaat het over jurisprudentie. Tot op de dag van vandaag wordt er tegen opgelegde naheffingen bezwaar gemaakt. In een aantal gevallen gaat de bezwaarmaker als hij van de belastingrechter geen gelijk krijgt naar het gerechtshof en soms zelfs naar de Hoge Raad.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 4: Bebording

In dit deel over de geschiedenis van de fiscalisering kijken we terug op de ontwikkeling van de bebording. Via bebording herkent de parkeerder het ter plaatse geldende parkeerregiem.

Lees meer

Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Gemeente Rotterdam is het meest vriendelijk voor elektrische rijders in Nederland. Dit maakt ALD Automotive bekend. Het is de eerste keer dat de leasemaatschappij de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ houdt.

Lees meer

30 jaar fiscalisering deel 3: Parkeer(belasting) verordeningen en beleidsregels

In dit artikel wordt ingegaan op de algemeen verbindende voorschriften die de gemeente dient vast te stellen: de parkeerverordening en de verordening parkeerbelasting en de beleidsregels zoals het uitgiftebesluit en het aanwijzingsbesluit.

Lees meer
1 2 3 18