Inspirerende bijeenkomst Young Professionals met gemeente Leiden

Op 25 augustus 2020 kwamen de Vexpan Young Professionals en de gemeente Leiden digitaal bijeen om te brainstormen over twee parkeervraagstukken. Hoe kijken de Young Professionals tegen een vraagstuk over fietsparkeren aan en wat vinden zij van het dalurenabonnement dat de gemeente verstrekt om de capaciteit in een aantal van haar parkeergarages efficiënt te benutten en de parkeerdruk op straat te verlagen?

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-4 | Tekst Dennis Bruins en Edwin van der Gracht]

 

Vraagstuk 1: fietsparkeren

In Leiden is de fiets een veelgebruikt vervoermiddel. De fiets is relatief goedkoop, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. De gemeente heeft dan ook liever dat mensen op de fiets stappen dan in de auto. De populariteit van de fiets stelt de gemeente Leiden echter voor nieuwe uitdagingen. Het grote aantal buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen leidt soms tot hinder en gevaarlijke situaties. De gemeente Leiden stelt daarom aan de Vexpan Young Professionals de vraag: hoe krijgen we de fietser zover dat deze zijn fiets parkeert in de daarvoor bestemde voorzieningen?

 

Liggen de voorzieningen op logische plekken?

Een van de eerste vragen die de Young Professionals stelden: is het wenselijk en noodzakelijk om het fietsparkeren volledig te sturen? Een van de redenen waarom de fiets zo populair is: je kunt dicht bij je bestemming parkeren. Het antwoord van de gemeente luidde: wij geven de fietser de vrijheid om te kiezen voor dichtbij of voor veraf parkeren (bijvoorbeeld in een van de fietsenstallingen). Wij vragen wel van de fietser om in beide gevallen gebruik te maken van de beschikbare fietsparkeervoorzieningen.

De Young Professionals vroegen zich vervolgens af of de huidige voorzieningen op logische plekken in de stad liggen? Zij denken hierbij aan een logische aansluiting op de veelgebruikte fietsroutes. Ook waren zij benieuwd of de gemeente deze vraag aan de fietser zelf heeft voorgelegd. De gemeente geeft aan te beschikken over recente tellingen waarmee de aantallen geparkeerde fietsen in beeld gebracht zijn. De fietser zelf is op dit moment nog niet geënquêteerd. De Young Professionals geven aan dat dergelijk kwalitatief onderzoek wellicht nieuwe inzichten kan opleveren.

 

Handhaving

Op het moment dat de voorzieningen op logisch gelegen plekken liggen biedt dit nog geen garanties. De fietser kan deze voorzieningen alsnog links laten liggen. Het wordt al snel duidelijk dat het sluitstuk van de oplossing handhaving is. Fietsen die niet in de voorzieningen staan geparkeerd worden verwijderd. Een verwijderde fiets kan tegen betaling worden opgehaald bij het fietsendepot. De Young Professionals beamen dat het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen een effectief instrument is. Ook is het zeker de moeite waard om op drukke dagen te experimenteren met fietscoaches. Deze coaches begeleiden de fietser naar de aanwezige fietsparkeervoorzieningen.

 

Vraagstuk 2: dalurenabonnement

Bewoners in de binnenstad van Leiden kunnen bij de gemeente een dalurenabonnement aanvragen. Met dit abonnement kunnen zij tijdens daluren gratis parkeren in de openbare parkeergarages. De gemeente heeft een aantal momenten bepaald waarop bewoners niet gratis met dit abonnement in de garages kunnen staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zaterdagmiddag. Dit betekent dat bewoners soms hun auto moeten verplaatsen, waarbij het lastig is om op straat een vrije parkeerplaats te vinden. De gemeente Leiden vraagt zich af wat zij hierin kan verbeteren.

 

Een extra service?

De gemeente Leiden biedt het dalurenabonnement aan haar bewoners aan als een extra service. Wat opvalt is dat bewoners dit niet op deze manier ervaren. Zij ervaren het als vervelend om elke keer stil te moeten staan bij de vraag of zij hun auto wel of niet in de garage kunnen parkeren. Want buiten de daluren gaat ook voor bewoners de parkeermeter lopen. De Young Professionals geven aan dat het verplaatsen van auto’s inherent verbonden is aan het aanbieden van een dalurenabonnement. Als deze situatie onwenselijk is, dan moet voor een andere oplossing worden gekozen. De gemeente kan er ook voor kiezen om een vast aantal 24/7 bewonersabonnementen uit te geven voor de garages. Dit moet wel aansluiten bij de bezetting van de garages tijdens de piekmomenten. Het is niet de bedoeling dat bewoners parkeerplaatsen bezet houden die voor bezoekers van de binnenstad zijn bestemd.

 

‘Uw auto staat nog in de parkeergarage geparkeerd’

De Young professionals kunnen zich goed voorstellen dat je als bewoner niet in de gelegenheid bent om je auto uit de garage te halen of dit simpelweg een keer vergeet. Het kan dan ook geen kwaad een reminder te sturen aan de bewoners van wie bekend is dat ze nog in de garage staan. En als een bewoner alsnog vergeet om zijn auto uit de garage te halen, dan is het prettig als er enige coulance is vanuit de gemeente.

 

 

 

DENNIS BRUIN, parkeermanager gemeente Leiden en EDWIN VAN DER GRACHT,

adviseur Spark en voorzitter Vexpan

Young Professionals

 

Kader

Ook een vraag?

De Vexpan Young Professionals hopen dat ze de gemeente Leiden verder hebben kunnen helpen met de twee beschreven parkeervraagstukken. Bent u Vexpanlid en ook geïnteresseerd geraakt om uw eigen vraagstuk aan de Young Professionals voor te leggen? Neem dan contact op via: info@vexpan.nl

 

Tags

Young Professionals Leiden parkeervraagstukken fietsparkeren dalurenabonnement

Bekijk meer artikelen

Tijd voor een nieuwe (parkeer)balans

Zijn het nieuwe inzichten die een nieuw tijdperk inluiden voor autogebruik en autoparkeren?

Lees meer

Wikken en Wegen voor parkeren in Maasterras Dordrecht

Parkeren in gebiedsontwikkeling Maasterras in Dordrecht kan het beste worden geclusterd in een parkeergarage en in buurthubs. CROW-KpVV casus als voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling. 

Lees meer

Hoe duurzaam is een parkeergarage? Parkeren essentieel voor gebiedsontwikkeling

Er ligt een enorme woningbouwopgave in het verschiet voor nu en in de toekomst. Deze wordt vooral binnenstedelijk opgelost.

Lees meer

Minister Harbers: 'Blijf auto de ruimte geven'

Minister Harbers presenteert zijn Ontwikkelagenda Automobiliteit waarin hij oproept de auto de ruimte te blijven geven, in alle delen van ons land. De auto heeft ook in de toekomst een belangrijke rol.

Lees meer

Andere kijk op parkeren?

In een recente bijdrage op Gebiedsontwikkeling.nu werd onlangs een lans gebroken voor een andere blik op parkeren.

Lees meer

Parkeergarages: een optimale eerste indruk van de stad

Een onderzoek naar welke elementen automobilisten het belangrijkst vinden als het gaat om de beleving van parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 22