Expertteam: Zware personenauto’s in parkeergarages

Merlijn Keijzer van Schiphol stelde aan het Vexpan Expertteam de vraag: mogen zware personenauto’s wel toegelaten worden in parkeergarages?

 

Achtergrond
Eerder vroeg in Engeland Bouwkundig ingenieur Chris Whapples van de British Parking Association zich in 2022 af hoe lang het met zware auto’s in parkeergarages goed blijft gaan. Hij stelde: ‘Als je het gemiddelde gewicht van elektrische auto’s ziet, begin je je af te vragen of de bestaande normen wel toereikend zijn. We hebben nog geen incident gehad, maar ik vermoed dat het slechts een kwestie van tijd is. We moedigen ook eigenaren van oudere parkeergarages aan om te controleren hoeveel marge ze hebben.’

 

In het autoblad Top Gear stond in diezelfde tijd dat de nieuwe lichting luxe EV’s erg zwaar zijn. We citeren: ‘Neem bijvoorbeeld de nieuwe BMW i7, die hebben wel al een paar keer zien rijden. Die mag met een gewicht van 2.615 kilo veel parkeergarages officieel al niet in. Hetzelfde geldt voor de Mercedes EQS SUV of de Volvo EX90. Amerikaanse modellen (die hier niet geleverd worden) maken het nog bonter: de elektrische F-150 weegt bijna 3.000 kilo en de Hummer EV gaat daar fors overheen. Eind 2022 was in het nieuws dat elektrische auto’s voor instortingsgevaar konden zorgen.’

 

Het gewicht van een aantal zware EV personenauto’s varieert tussen 2550 kg (KIA EV9) en de Hummer EV 4103 kg. (bron Internet).

 

Dimensioneren van parkeergarage vloeren
Sinds het van kracht zijn van het Bouwbesluit 2012 dienen parkeergarages gedimensioneerd te worden aan de hand van de Eurocode 1 en daarin staat dat auto’s niet zwaarder mogen zijn dan 2500 kg. Voor 2012 waren de Technische Grondslagen Bouwvoorschriften van toepassing.

 

De vraag uitgewerkt:

  • Mogen personenauto’s die zwaarder zijn dan 2500 kg parkeergarages inrijden en er parkeren als deze garages volgens de Eurocode 1 zijn berekend?
  • Welk advies wordt gegeven t.a.v. inspectie van bestaande garagevloeren? Dit omdat er nog al eens sprake is van corrosie van de wapening, waardoor de constructieve veiligheid afneemt.

 

Bovenstaande vragen zijn geen vragen voor het Vexpan Expertteam en deze zijn daarom gesteld aan een onafhankelijke instelling: het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid.

 

Antwoord van KPCV:
Van Dick Stoelhorst, voorzitter KPCV zijn de volgende antwoorden ontvangen:

  • Zware personenauto’s staan op de agenda bij de Eurocode 1 commissie, de commissie die de norm herziet. Het opstellen van normen of aanpassen ervan gaat heel langzaam en enige wijziging in de regelgeving is dus voorlopig niet te verwachten.
  • Eigenaren van parkeergarages zijn er verantwoordelijk voor te zorgen dat het gebruik overeenkomt met de vergunning. Een bordje bij de slagboom over het maximaal toegestane gewicht zou een goed begin zijn.
  • Om aan de ontwerpbelasting van een parkeergarage te komen moet deze helemaal vol staan met zware auto’s en ook de rijbanen moet met een dubbele rij vol staan.
  • In de praktijk zal de ontwerpbelasting niet zo snel worden overschreden en dan zijn er nog veiligheidsmarges aan de belastingkant en de sterkte kant.
  • Bestaande garages moeten aan de NEN 8700 voldoen, ongeacht op basis van welke norm ze zijn ontworpen.
  • Dus met een lager veiligheidsniveau dan die van nieuwbouw moeten ze aan de huidige voorschriften voldoen.
  • Mocht er sprake zijn van achteruitgang in de sterkte, zoals bij corrosie van wapening, dan moet dat in deze analyse worden meegenomen.

 

Conclusie
Als een parkeergarage is ontworpen volgens de Eurocode 1, conform dat ontwerp is uitgevoerd en mits er geen sprake is van aantasting van de wapening, dan is er wat vloeren betreft in Nederland geen constructief (veiligheids)risico.

 

Meer informatie
Ook een vraag voor het Expertteam?
> Mail ons

 

Tags

parkeergarage expertteam zwaarte personenauto's vloeren veiligheid

Bekijk meer artikelen

Passende parkeernormen leiden tot een nieuwe uitdaging

Het toepassen van passende of zelfs lage parkeernormen zorgt ervoor dat leegstand van parkeerplaatsen tot het verleden behoort. Maar, hoe zorgen we ervoor dat parkeerplaatsen door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden? Ze niet alleen bij aankoop/verhuur van een woning betaalbaar zijn voor welgestelden? Én dat iedereen de mogelijkheid heeft in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Lees meer

Autobezoeker verschaffer retailomzet en denkfout Platform Binnenstadsmanagement

Strabo werpt nieuw licht op het onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, waarbij ze aantonen dat de hoofdconclusie een denkfout bevat die het belang van autobezoekers lijkt te onderschatten.

Lees meer

Parkeren in Gent sterk in ontwikkeling

Hoe is het parkeren in Gent georganiseerd? Hoe zit het beleid van de gemeente eruit? Wat zijn de verschillen met Nederland?

Lees meer

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

De nieuwe norm NEN 9120, nu nog concept, lost een groot deel van de problemen op die mensen met een beperking ervaren in parkeergarages.

Lees meer

Is er nog plek voor de auto in onze centra?

Stadscentra worden autoluwer. Wat betekent dit voor de vitaliteit van de centra? Zijn het niet juist de bezoekers met de auto die geld in het laatje brengen? Goudappel deed onderzoek.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer
1 2 3 4 33

Stel ook je vraag aan het Expertteam

Heb je ook een inhoudelijke vraag? Leg deze voor aan het Vexpan Expertteam via info@vexpan.nl.

Stuur een e-mail