ElaadNL kennis en innovatie om groei elektrisch rijden te ondersteunen

Sinds de intrede van elektrische auto’s in Nederland in 2009 is ElaadNL actief. Maar wat is hun rol nu precies? Om hier meer van te weten te komen stelden we enkele vragen aan twee medewerkers van ElaadNL: Nazir Refa (Senior data analist) en Daan Hammer (Projectmanager marktontwikkeling).

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2021-3. | Tekst: Jeroen Quee, beeld: ElaadNL]

 

Nazir Refa heeft als achtergrond energiewetenschap en innovatiewetenschap en houdt zich vooral bezig met data-onderzoek op het gebied van elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en slimme laadoplossingen. Daan Hammer is projectmanager marktontwikkeling en houdt zich bezig met het in beeld brengen hoe elektrisch rijden zich nu en in de komende periode ontwikkelt.

 

Wat is ElaadNL voor organisatie?
Refa: “ElaadNL is een kennis- en innovatiecentrum dat de mogelijkheden voor Smart Charging onderzoekt en test: elektrische auto’s slim en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders. Toen rond 2009 duidelijk werd dat elektrisch rijden belangrijk zou worden voor de toekomstige mobiliteit is het initiatief genomen om samen te werken om zo goed mogelijk de kennis over dit nieuwe fenomeen te bundelen. Eén van de eerste initiatieven was het plaatsen van publieke laadpunten in het openbaar gebied. Daar zijn er uiteindelijk in een paar jaar zo’n 3.000 van gerealiseerd. Door het laadgedrag bij deze palen waar te nemen konden de eerste inzichten in de laadbehoefte van de gebruikers tot stand komen.

 

“Sinds twee jaar is er ook de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) waar naast overheden en marktpartijen ook ElaadNL deelnemer is namens de netbeheerders. Belangrijke drijfveer voor de NAL is dat de laadinfrastructuur geen drempel mag zijn voor de mobiliteitstransitie. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord en hierin wordt aangegeven dat het aantal oplaadpunten in ons land nog aanzienlijk moet toenemen. Wij doen onderzoek en delen de inzichten die daaruit volgen.”

 

Hoe maken jullie die inzichten bekend?
Hammer: “Elk kwartaal publiceren we een Outlook die ingaat op een bepaald aspect van het elektrisch rijden en laadinfrastructuur. In die Outlooks ligt veel nadruk op de verwachtingen voor de toekomst en de impact op het elektriciteitsnet. Meestal is daarbij de horizon een periode van vijftien jaar. Dat is interessant voor veel partijen in de markt evenals voor overheden. Op dit moment is een Outlook in voorbereiding die verder naar de toekomst kijkt en zich richt op de ontwikkeling van elektrische personenauto’s tot 2050. De Outlooks zijn beschikbaar via de website van ElaadNL.”

 

Kun je nog wat meer vertellen over hoe jullie je onderzoeken doen?
Refa: “Voor wat betreft het laden is een belangrijke werkwijze het combineren van informatie uit de markt met CBS-gegevens en ruimtelijke analyses op buurtniveau. Deze data zijn op geaggregeerd niveau openbaar beschikbaar. Dat geeft inzicht in wat je kunt verwachten. Daarnaast is een belangrijke activiteit het Testlab waarbij we bijna elk type laadpaal en elektrisch automodel – en binnenkort ook trucks en bussen – analyseren en testen.
Daarnaast doen we gedragsonderzoek dat zich richt op de elektrische rijders zelf. Het is uiteraard heel belangrijk om ook hun overwegingen en voorkeuren te kennen. We werken daarbij ook samen met gebruikersorganisaties zoals de Vereniging Elektrische Rijders (VER).

 

We voeren verder namens de samenwerkende netbeheerders de Netbeheerderskeuring uit. Hierbij wordt gekeken of het netbeheerdersgedeelte van nieuwe typen laadpalen die op de markt komen voldoet aan de actuele specificaties van de netbeheerders. Op deze manier wordt de kwaliteit, de betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet en de laadpalen geborgd. Daarnaast ondersteunt ElaadNL partijen als provincies en gemeenten die grootschalig laadinfrastructuur uitrollen middels een aanbesteding. Advies wordt hierbij onder meer gegeven over veiligheid, open standaarden en Smart Charging.”

 

Hoe kan de parkeerwereld zijn voordeel doen met jullie inzichten?
Hammer: “We geven inzicht in waar je kunt verwachten dat auto’s gaan opladen. Daarbij maken we onderscheid naar drie locaties: wonen, werken en andere bestemmingen. De ontwikkelingen daarin zijn voor de parkeerwereld zeker interessant.
Daarnaast kijken we naar toepassingen van slim laden, waaronder ook in parkeergarages. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om hoe de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kan worden verdeeld over de laadbehoefte van de geparkeerde auto’s. Een voorbeeld van een locatie waar men dit onderzoekt is de parkeergarage bij het hoofdkantoor van Enexis in Den Bosch, waar verschillende toepassingen in de praktijk worden getest. Naast parkeergarages doen we onderzoek naar slimme laadpleinen.”

 

> Tekst: Jeroen Quee – Sweco/ redactie Vexpansie

Tags

elektrische auto innovatie duurzaamheid

Bekijk meer artikelen

Laadpalen Gelderland en Utrecht kunnen uitgezet bij krapte op stroomnet

In meerdere gemeenten in Gelderland en Utrecht kunnen laadpalen binnenkort worden uitgezet als het stroomnetwerk overbelast is. De 191 laadpalen komen onder het beheer van Park&Charge en gaan “netbewust laden”. Dat betekent dat er minder of geen stroom naar de palen toegaat als er minder stroom beschikbaar is.

Lees meer

Parking Centrum Oosterdok grootste aantal binnenstedelijke laadplekken van Nederland

Het aantal laadplekken in de parkeergarage bij Oosterdok in Amsterdam is verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Lees meer

Nieuwe regels van kracht voor prijstransparantie laden elektrische auto’s

Vanaf 13 april gelden nieuwe regels over het laden van elektrische auto’s bij laadpalen. De Europese verordening AFIR zorgt in Europa voor meer laadstations, makkelijker laden en duidelijke communicatie over de kosten.

Lees meer

EV Infrastructure & Parking: Will supply ever meet demand?

There are always some fascinating discussions circulating around the electric vehicle (EV) sector. Two inextricably linked bones of contention that will be discussed during next month’s Intertraffic Amsterdam 2024 summit programme are supply and demand.

Lees meer

Tweede editie Essentiële Controlepunten Brandveiligheid

Van ‘Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 2024’ is een tweede editie verschenen. Daarin zijn de actuele verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) opgenomen.

Lees meer

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer
1 2 3 18