De Efteling en parkeren. Over de kleine lettertjes en Klein Duimpje

Het doet in de verte misschien wel een beetje denken aan het sprookje van Klein Duimpje, deze uitspraak van de Raad van State over de uitbreidingsplannen van de Efteling. De parkeerregeling uit het bestemmingsplan struikelt namelijk over de kleine lettertjes van de afwijkingsregeling.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-4 | Tekst Maaike de Wit]

 

Bij een attractiepark zoals de Efteling is parkeren uiteraard een belangrijk onderwerp. Aangezien de Efteling grootschalig wil uitbreiden van maximaal 4,5 miljoen bezoekers naar 7 miljoen bezoekers per jaar, zal er dan ook een parkeeroplossing moeten komen voor die extra bezoekersaantallen. Dat had de Efteling (althans: de gemeente Loon op Zand) dan ook gedaan en het ging bijna goed: de parkeerregeling in het bestemmingsplan bleef op alle punten overeind, maar struikelde over de ‘kleine lettertjes’.  Het zat als volgt in elkaar.

 

Parkeernorm

In de regels van het bestemmingsplan is een parkeernorm opgenomen van 1,74 parkeerplaatsen per 1.000 bezoekers per jaar. Om deze norm te kunnen bepalen is geen gebruik gemaakt van de CROW-kengetallen voor attractieparken, nu die norm op een te laag aantal parkeerplaatsen uitkomt. De gemeente heeft daarom zelf een norm ontwikkeld. In plaats van die CROW-kentallen is de parkeernorm tot stand gekomen door het aantal parkeerplaatsen in vergelijking met de periode 2011-2015 met dezelfde factor te laten toenemen als het aantal bezoeken. Hoewel deze methode ter discussie was gesteld, zag de Raad van State geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van die norm.

 

Handhaafbaarheid parkeernorm

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of die parkeernorm wel uitvoerbaar was, nu de parkeereis wordt bepaald door het bezoekersaantal per jaar. Gesteld werd dat aangezien de norm afhankelijk is van de cijfers die van de Efteling afkomstig zijn en dat die cijfers pas achteraf beschikbaar zijn, de norm niet te handhaven zou zijn. De Raad van State vindt die kritiek echter niet overtuigend. Dat de cijfers van de Efteling zelf zijn, betekent niet dat ze onbetrouwbaar zijn en verder mocht de gemeente ervan uitgaan dat de Efteling de bezoekersaantallen real time, op ieder moment dus, kan aanleveren.

 

Kleine lettertjes

So far, so good dus. Maar toch gaat het uiteindelijk niet helemaal goed met de parkeerregeling en wel vanwege de afwijkingsregeling. In de parkeerregeling was namelijk ook opgenomen dat van de parkeernorm zou kunnen worden afgeweken indien ‘op basis van een parkeeronderzoek is aangetoond dat in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte’. Deze regeling is – kort gezegd – te vaag. De Raad van State verwijst naar vaste jurisprudentie waaruit blijkt dat de term ‘in voldoende mate’ in strijd is met de rechtszekerheid, nu deze term niet duidelijk maakt op welke manier te zijner tijd zal worden bepaald of er wel of niet voldoende parkeergelegenheid is. De parkeerregeling struikelt dus als het ware over de kleine lettertjes. Dit valt echter relatief eenvoudig te repareren en dan is het alsnog ‘eind goed, al goed’.

 

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RVS:2020:2439

 

 

MAAIKE DE WIT,  advocaat partner

Straatman Koster Advocaten

 

 

Tags

Efteling juridisch uitbreidingsplannen Raad van State

Bekijk meer artikelen

Sensortechnologie helpt senioren

Wayfinding-systemen kunnen aanzienlijk bijdragen aan een betere en veiligere parkeergarage voor senioren.

Lees meer

Fiscale parkeerhandhaving met de menselijke maat

RTL Nieuws berichtte: ‘Jaarlijks honderden boetelawines door scanauto: aangepakt om een foutje’. Hoe zit dit? De redactie van Vexpansie geeft een algemeen beeld.

Lees meer

Zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in Parijs, opkomst referendum laag

Mensen die met een zware auto in Parijs willen parkeren, krijgen te maken met fors hogere parkeertarieven. Bij een referendum hierover heeft iets meer dan de helft van de kiezers (54,5 procent) voor een plan van de gemeente gestemd.

Lees meer

Onbekend en onbemind: de Adviescommissie Toepassing Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften

Er is een tussenweg bij verschil van mening bij bouw of verbouw: advies vragen aan de Adviescommissie Toepassing Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften. Daar gaan we in dit artikel op in.

Lees meer

EenVandaag over minder parkeerplaatsen nieuwbouw

Je auto makkelijk voor de deur parkeren: in steeds meer steden wordt dat de uitzondering. Gemeenten willen minder 'blik' langs de weg en voeren een strenger parkeerbeleid door. EenVandaag besteedt er aandacht aan.

Lees meer

Vexpan in RTL Nieuws

RTL Nieuws bericht: 'Auto's in Europa zijn steeds breder, maar daar zijn de (smalle) straten en parkeerplaatsen niet op berekend.' Vexpan bestuurslid Peter Dingemans werkt mee aan het nieuwsitem.

Lees meer
1 2 3 33