De Efteling en parkeren. Over de kleine lettertjes en Klein Duimpje

Het doet in de verte misschien wel een beetje denken aan het sprookje van Klein Duimpje, deze uitspraak van de Raad van State over de uitbreidingsplannen van de Efteling. De parkeerregeling uit het bestemmingsplan struikelt namelijk over de kleine lettertjes van de afwijkingsregeling.

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2020-4 | Tekst Maaike de Wit]

 

Bij een attractiepark zoals de Efteling is parkeren uiteraard een belangrijk onderwerp. Aangezien de Efteling grootschalig wil uitbreiden van maximaal 4,5 miljoen bezoekers naar 7 miljoen bezoekers per jaar, zal er dan ook een parkeeroplossing moeten komen voor die extra bezoekersaantallen. Dat had de Efteling (althans: de gemeente Loon op Zand) dan ook gedaan en het ging bijna goed: de parkeerregeling in het bestemmingsplan bleef op alle punten overeind, maar struikelde over de ‘kleine lettertjes’.  Het zat als volgt in elkaar.

 

Parkeernorm

In de regels van het bestemmingsplan is een parkeernorm opgenomen van 1,74 parkeerplaatsen per 1.000 bezoekers per jaar. Om deze norm te kunnen bepalen is geen gebruik gemaakt van de CROW-kengetallen voor attractieparken, nu die norm op een te laag aantal parkeerplaatsen uitkomt. De gemeente heeft daarom zelf een norm ontwikkeld. In plaats van die CROW-kentallen is de parkeernorm tot stand gekomen door het aantal parkeerplaatsen in vergelijking met de periode 2011-2015 met dezelfde factor te laten toenemen als het aantal bezoeken. Hoewel deze methode ter discussie was gesteld, zag de Raad van State geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van die norm.

 

Handhaafbaarheid parkeernorm

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of die parkeernorm wel uitvoerbaar was, nu de parkeereis wordt bepaald door het bezoekersaantal per jaar. Gesteld werd dat aangezien de norm afhankelijk is van de cijfers die van de Efteling afkomstig zijn en dat die cijfers pas achteraf beschikbaar zijn, de norm niet te handhaven zou zijn. De Raad van State vindt die kritiek echter niet overtuigend. Dat de cijfers van de Efteling zelf zijn, betekent niet dat ze onbetrouwbaar zijn en verder mocht de gemeente ervan uitgaan dat de Efteling de bezoekersaantallen real time, op ieder moment dus, kan aanleveren.

 

Kleine lettertjes

So far, so good dus. Maar toch gaat het uiteindelijk niet helemaal goed met de parkeerregeling en wel vanwege de afwijkingsregeling. In de parkeerregeling was namelijk ook opgenomen dat van de parkeernorm zou kunnen worden afgeweken indien ‘op basis van een parkeeronderzoek is aangetoond dat in voldoende mate wordt voorzien in de parkeerbehoefte’. Deze regeling is – kort gezegd – te vaag. De Raad van State verwijst naar vaste jurisprudentie waaruit blijkt dat de term ‘in voldoende mate’ in strijd is met de rechtszekerheid, nu deze term niet duidelijk maakt op welke manier te zijner tijd zal worden bepaald of er wel of niet voldoende parkeergelegenheid is. De parkeerregeling struikelt dus als het ware over de kleine lettertjes. Dit valt echter relatief eenvoudig te repareren en dan is het alsnog ‘eind goed, al goed’.

 

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RVS:2020:2439

 

 

MAAIKE DE WIT,  advocaat partner

Straatman Koster Advocaten

 

 

Tags

Efteling juridisch uitbreidingsplannen Raad van State

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld | Angelique Breukel: 'Parkeren is nooit saai!'

In haar loopbaan werkte Angelique Breukel bij diverse takken van de overheid. Nu is zij ook adjunct-directeur van adviesbureau Spark en is vanuit die rol direct betrokken bij alle facetten van het parkeervak.

Lees meer

Onderzoek studenten HAN Automotive voor VEXPAN: Fietsmobiliteit in 2040

HAN studenten onderzochten voor Vexpan de opkomende trends en rol van de lichtste mobiliteit in een binnenstedelijke omgeving. Het onderzoek moet helpen om te komen met oplossingen voor de dan geldende fietsparkeerproblematiek.

Lees meer

Themadag Gemeenten: Participeren & Parkeren – Een perfecte combinatie?

Vexpan Themadag Gemeenten 2024 bewijst ook deze editie weer dat het een boeiende bijeenkomst is, nu over ‘Participeren kan je leren’. Hierbij kwamen onder meer gemeentelijke parkeermanagers samen om kennis te delen over hoe je (burger)participatie effectief kan inzetten bij parkeerbeleid.

Lees meer

Overheden versnellen gezamenlijk deelmobiliteit

Gemeenten, samenwerkingsregio’s en het Rijk slaan de handen ineen om het aanbod en gebruik van deelauto’s en –tweewielers flink te laten groeien. Dat staat in het Programmaplan van het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd als onderdeel van de Voortgangsbrief deelmobiliteit.

Lees meer

NEN 2443: nieuwe inzichten in de toepassing

Als ontwerper van een nieuwe parkeervoorziening houd je rekening met eisen waaraan de voorziening moet voldoen. De Nederlandse norm Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in parkeergarages, NEN 2443, beschrijft deze eisen.

Lees meer

Langzaam maar zeker begint de fietsparkeerdata te stromen

Ook in het mobiliteitsbeleid wordt het verzamelen en ontsluiten van data steeds belangrijker. Voor het onderwerp fietsparkeren heeft CROW-Fietsberaad de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om aan te haken bij deze datatrend. Voorzichtig boeken we enige resultaten, maar het gaat langzaam.

Lees meer
1 2 3 37