Hyper-efficiënte elektrische auto’s besparen potentieel 2,2 miljard euro aan verzwaringen

Gepubliceerd op: 28 oktober 2022

Hyper-efficiënte elektrische auto’s kunnen een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie én de benodigde investeringen in de energie-infrastructuur met maar liefst 2,2 miljard euro verlagen. Dit blijkt uit een studie van Lightyear, PwC Strategy& en Stedin. Hyper-efficiënte auto’s, zoals de Lightyear 0 – een zogenaamde zonnewagen met zonnepanelen op het dak – dringen de energievraag terug en hebben zodoende minder impact op het elektriciteitsnet.

 

Oplossing voor investeringsuitdaging
Om de enorme opgave van de energietransitie te realiseren, is het cruciaal te kijken naar mogelijkheden om investeringen in hernieuwbare opwekcapaciteit, netverzwaringen en laadpunten te minimaliseren. Uit de studie van Lightyear, PwC Strategy& en Stedin blijkt dat, wanneer in 2040 het Nederlandse wagenpark voor 20 procent uit hyper-efficiënte EV’s bestaat, dit maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen in de energie-infrastructuur kan besparen in de periode 2022 tot 2040.

 

“De besparing wordt gerealiseerd doordat er minder, maar ook minder krachtige laadstations nodig zijn. En doordat deze EV’s zuiniger zijn in energieverbruik, wat resulteert in minder CO2-uitstoot en lagere investeringen voor elektriciteitsopwekking. Daarnaast zorgt de lagere energievraag ervoor dat de netten van de netbeheerders minder verzwaard hoeven te worden”, verduidelijkt Paul Nillesen, partner bij PwC Strategy&. “Hyper-efficiënte EV’s kunnen dus een aanzienlijke bijdrage leveren aan het oplossen van de investeringsuitdaging in de Nederlandse energie-infrastructuur.”

 

Hyper-efficiënte EV’s ontlasten energie-infrastructuur
Binnen de energietransitie is de elektrificatie van mobiliteit een belangrijke drijver om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar om het groeiende aantal elektrische voertuigen (EV’s) met bijbehorende laadpunten in het jaar 2040 van stroom te voorzien is meer dan 15 terawattuur (TWh) extra elektriciteit nodig.

 

Tom Selten van Lightyear: “15 TWh extra is veel, daarmee kun je zo’n 6 miljoen Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom voorzien. Hyper-efficiënte auto’s zijn echter 50 procent efficiënter dan de gemiddelde EV in de huidige markt en kunnen zo effectief helpen het elektriciteitsnet te ontlasten; bijdragen door een lagere energievraag. Deze auto’s zijn gebouwd voor netonafhankelijkheid, laden op door de zon of, indien nodig, een gewoon huishoudelijk stopcontact. Ze hoeven minder vaak op te laden door een actieradius van 700 km en ze vragen kortere laadsessies.”

 

Slimme data Stedin onderschrijven belang
We gebruiken met z’n allen steeds meer elektriciteit en leveren tegelijk steeds meer duurzaam opgewekte energie terug aan het net. Daarbij neemt het aantal EV’s in Nederland toe, onder andere door de fiscale voordelen van elektrisch rijden. Naar verwachting rijden er in 2040 zo’n 5,8 miljoen elektrische auto’s rond in Nederland en logischerwijs groeit het elektriciteitsverbruik mee.

 

Om dit te faciliteren en de energietransitie in Nederland te versnellen zijn de komende decennia enorme investeringen in de energie-infrastructuur nodig. Alleen al tot 2050 is naar verwachting een investering in het elektriciteitsnet nodig van 102 miljard euro*.

 

David Peters, Chief Transition Officer (CTO) bij Stedin: “Nu worden traditionele verbrandingsmotoren in auto’s vervangen door elektromotoren. Daarmee wordt de auto wel ‘zero emission’, maar de elektriciteit voor die auto moet nog steeds worden opgewekt en getransporteerd. Dit vraagt enorme vermogens van het net. Oplossingen om daar slimmer en flexibeler mee om te gaan, juichen wij dan ook ontzettend toe. Uit de studie van PwC blijkt dat hyper-efficiënte EV’s een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren in de beperking van pieken op het net, waardoor het net beter in balans blijft, er meer ruimte vrijkomt en er mogelijk voor miljarden euro’s minder aan maatschappelijk investeringen nodig zijn.’’

 

Om deze inzichten te krijgen, is gebruik gemaakt van een ‘digital twin’-model van het elektriciteitsnet van Stedin, waarvan de data zijn doorgetrokken naar de rest van Nederland.

 

Meer informatie 

> Alles over de studie van PwC weten? Lees de bevindingen
> Bron: Stedin.net

Tags

netwerkcapaciteit elektrisch rijden e-laden

Meer nieuws

Duurzame laadoplossingen die inspelen op een snel veranderende behoefte

De transitie naar duurzame energie gaat wellicht te snel voor het stroomnet. Het net moet verzwaard worden om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen. Daarom is het gebruik van groene energie cruciaal.

Lees meer

Iedereen zijn eigen elektrische auto, moeten we dat willen?

De winning van lithium is enorm vervuilend en schadelijk voor de natuur. Ook is het met de huidige geo-politieke spanningen maar zeer de vraag of de beschikbaarheid voldoende gewaarborgd is. Is het tijd om een stapje terug te doen?

Lees meer

Europees akkoord vernieuwde AFIR-regels elektrisch rijden

Snelladen met een elektrische auto in Europa wordt nog makkelijker. Er is een handtekening onder het akkoord voor de vernieuwde AFIR-regels gezet. Waar gaat het precies om?

Lees meer

Beeld over brandveiligheid in parkeergarages belangrijk aandachtsveld

Brandveiligheid in parkeergarages is een belangrijk aandachtsveld voor Vexpan. Zeker gezien de toename van EV's en uitbreiding van laadinfrastructuur. Tijdens de netwerkborrel toonde NAL aan dat er weinig branden bekend zijn met EV’s.

Lees meer

Naar een circulaire laadindustrie voor elektrische voertuigen

De industrie voor de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV) heeft wereldwijd te maken met materiaalschaarste. Daarom werkt NKL samen met Cenex Nederland aan een circulair ecosysteem voor de laadindustrie van EV.

Lees meer

KNVB en Revolt sluiten partnership om voetbalverenigingen te verduurzamen

KNVB en Revolt, een Nederlandse start-up gespecialiseerd in laadpalen, zijn een samenwerking aangegaan om Nederlandse voetbalverenigingen te verduurzamen.

Lees meer
1 2 3 14

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief