Vereniging Elektrische Rijders vertolkt de stem van een snelgroeiende groep autobestuurders

Zoals bekend neemt het aantal elektrische auto’s snel toe. Deze categorie auto’s is dan ook een steeds belangrijker klantgroep voor de parkeerwereld. De met regelmaat in Vexpansie verschijnende artikelen over elektrische mobiliteit getuigen hiervan. De (potentiële) berijders van de elektrische auto’s zijn daarbij echter nog helemaal niet aan het woord gekomen. Hoog tijd dus om hier verandering in aan te brengen. Daarom stellen we enkele vragen aan Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders (VER).

 

 

Van de redactie Vexpansie  | Jeroen Quee redactie Vexpansie en Sweco | Beeld VER

 

 

 

Waarvoor staat de VER?

“De VER bestaat sinds 2015 en behartigt de stem van de elektrische rijders en iedereen die geïnteresseerd is in elektrische mobiliteit. Oorspronkelijk is de vereniging opgericht door een groep enthousiastelingen. Inmiddels zijn er zo’n 15.000 leden. De afgelopen tijd heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden en is er naast het bestuur een verenigingsbureau.

Iedereen kan lid worden van de vereniging en het lidmaatschap is gratis, maar wie meer wil profiteren van het lidmaatschap, kan voor €35,- per jaar premium lid worden. Je hoeft ook geen EV te bezitten om lid te zijn. Ook belangstellenden kunnen zich gewoon melden.

 

“De activiteiten van de vereniging lopen uiteen van lobbyen tot het organiseren van evenementen, het uitvoeren van uitgebreid onderzoek in samenwerking met de overheid en het beschikbaar stellen van onafhankelijke en eerlijke informatie over elektrisch rijden. Van dat laatste getuigt onder andere het boekje ‘Fabels en Feiten’ waarin we negen veelgehoorde fabels over elektrisch rijden ontkrachten aan de hand van wetenschappelijke bronnen, dat voor iedereen gratis beschikbaar is.

Om de kennis over elektrisch laden uit te bouwen voeren we het jaarlijkse Laadonderzoek uit. In werkgroepen, zoals die op het gebied van Smart Charging, werken we aan het uitbouwen van de kennis over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van slim en bi-directioneel laden, zodat we het net kunnen ontlasten en de energietransitie soepeler laten verlopen.
“Onze lobbyactiviteiten richten zich onder andere op subsidiemogelijkheden en het aantrekkelijk houden van elektrisch rijden.

 

 

Wat merken de leden verder van jullie activiteiten?

“Alle leden hebben toegang tot de Nationale EV Helpdesk, waar ze antwoorden op vragen kunnen lezen of zelf vragen kunnen stellen. Sinds kort is het ook mogelijk om te profiteren van het Ledenvoordeel-programma, waarmee leden toegang krijgen tot unieke deals op EV-gerelateerde producten. Daarnaast organiseren we allerlei leuke en informatieve evenementen voor onze leden.  Ook kunnen onze leden in contact komen met onze ruim 2600 ambassadeurs, die allemaal klaarstaan om te vertellen over hun ervaringen rondom elektrisch rijden. Dat heeft allemaal als doel om de transitie naar elektrische mobiliteit te versnellen.

 

“Naast het ‘gewone’ lidmaatschap kennen we ook het Premium lidmaatschap, waarbij leden toegang krijgen tot unieke evenementen die we in samenwerking met de zakelijke markt organiseren. Ook hebben ze toegang tot exclusieve deals in het Ledenvoordeel. Op die manier proberen we de community rondom elektrisch rijden te vergroten, zodat de transitie naar schoon en elektrisch vervoer versnelt.”

 

 

Hebben jullie je al beziggehouden met parkeren?

“Jazeker, ten eerste is er een Facebook-groep waarop ervaringen kunnen worden gedeeld. Van deze groep zijn zo’n 6.700 personen lid. Er worden dagelijks meldingen geplaatst, onder andere over parkeerplekken met laadmogelijkheden.

 

In zijn algemeenheid zien we dat er veel verbetering mogelijk is op het gebied van informatievoorziening en de daadwerkelijke beschikbaarheid van laadvoorzieningen. Uiteraard moeten EV-rijders daarbij sociaal met elkaar omgaan. Regelmatig wordt geconstateerd dat er onvoldoende laadmogelijkheden zijn en dat het nodig is om meer voorbereid te zijn op de toekomst die snel dichterbij komt.

Inmiddels hebben we ook een gespecialiseerde collega, die VVE’s ondersteunt, bijvoorbeeld in gevallen dat er verzet is tegen het plaatsen van laadpunten.”

 

 

Kan de parkeerwereld de ontwikkeling van elektrisch rijden ook actief ondersteunen?

“We denken dat daar zeker mogelijkheden voor zijn. Goede aanwijzingen daarvoor kunnen we bijvoorbeeld ontlenen aan het programma ‘Laden zonder Verrassingen’, dat wordt uitgevoerd door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Dat zet in op meer gebruiksvriendelijkheid voor de EV-rijder, zodat elektrisch rijden en laden een eenvoudige alledaagse handeling wordt, zoals dat nu geldt voor tanken bij een benzinestation.

Een belangrijk thema daarbij is Laadprijstransparantie. Dat is vooral voor particuliere elektrische rijders belangrijk. Nog te vaak worden EV-rijders verrast door de (hoge) laadtarieven. Hier kunnen de aanbieders van parkeervoorzieningen zeker ook een rol bij spelen door bijvoorbeeld al bij de toegang van een parkeervoorziening de laadtarieven te laten zien evenals het aangeboden laadvermogen. Liefst ook of er oplaadplaatsen vrij zijn.

Duidelijk aangeven van deze informatie kan op zijn beurt ook weer interessant zijn om parkeerders aan te trekken. Ik zie daarom ook veel toegevoegde waarde in meer samenwerking tussen de parkeerwereld en partijen die bezig zijn met elektrisch rijden.”

 

Meer informatie

> VER

 

Op de foto Marina van Helvoort

 

 

Tags

Vexpansie Elektrisch rijden VER EV parkeren laden

Bekijk meer artikelen

Elektrisch rijden in 2050: een geactualiseerde prognose van ElaadNL

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd.

Lees meer

Brandveiligheid elektrische fietsen, steps en scooters in parkeergarages

In dit artikel wordt stilgestaan bij de risico’s van deze kleine elektrische vervoersmiddelen, hoe vaak deze in brand vliegen en wat je kan doen om deze vervoermiddelen veilig op te laden.

Lees meer

35.000 laadpunten voor 3 provincies

De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht krijgen er de komende 4 jaar maximaal 35.000 publieke laadpunten bij. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft hiertoe voor 74 gemeenten een aanbesteding georganiseerd die gewonnen is door Shell ubitricity, Vattenfall InCharge en TotalEnergies.

Lees meer

ElaadNL: Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

ElaadNL presenteert met de Elaad Outlook Personenauto’s 2024. Met de nieuwste prognoses voor de groei van elektrische auto’s en de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Nieuwe regelgeving en subsidie oplaadpunten in parkeergarages in 2024

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 gelden er ook nieuwe regels voor het plaatsen van oplaadpunten in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 18