Duurzaamheid concreet gemaakt bij parkeergarage TU Delft

In november 2021 heeft Ballast Nedam Park & Connect de parkeergarage aan de Rotterdamseweg voor de TU Delft opgeleverd. Deze garage heeft 450 parkeerplaatsen en zal nog worden uitgebreid met 150 plaatsen. Dit project maakt een flinke volgende stap voorwaarts in de circulaire, schaalbare, biobased, klimaatadaptieve en natuur-inclusieve bouw. Passend bij het streven van de TU Delft om in 2030 een volledig circulaire en CO2-neutrale campus te hebben.

 

 

[Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-2 | Tekst Wim van der Heide en beeld Wurck Rotterdam]

 

Primaire grondstoffen voor de traditionele bouwmaterialen als beton en staal zullen op een gegeven moment opraken. De verwachting is dat deze materialen ook duurder worden. Dit maakt hergebruik van staal en beton steeds interessanter. Om die reden legoliseren we de bouw, zodat een constructie als het ware als een legobouwwerk weer uit elkaar kan worden gehaald. Indien de betonconstructie demontabel is, is deze circulair zoals staal dit uit zichzelf heeft.

Ballast Nedam heeft 15 jaar geleden het gestandaardiseerde remontabele parkeergarageconcept ModuPark ontwikkeld. De garage is boven de fundering voor 98 procent te hergebruiken op een andere locatie. Er staan inmiddels al diverse tweedehands parkeergarages van Ballast Nedam Park & Connect in Nederland. Na P-Sports is de parkeeroplossing aan de Rotterdamseweg de tweede circulaire parkeergarage voor de TU Delft. Beide garages zijn nieuw, maar de laatste heeft een begane grond  die voorzien  is van hergebruikte betonklinkers.

Naast duurzaamheid kunnen flexibiliteit en financiële argumenten reden zijn om een demontabele garage te kiezen. Mocht de garage later moeten wijken voor een andere functie, dan kan de restwaarde van de parkeergarage (afhankelijk van de leeftijd) de kosten voor demobilisatie dekken. Dit is goedkoper dan een parkeergarage slopen en afvoeren. Duurzaamheid is financieel interessant!

 

Duurzaam en klimaatadaptief

Niet alleen de bouw van de circulaire parkeergarage is duurzaam, ook het gebruik van de garage zelf. De garage aan de Rotterdamseweg vraagt weinig energie, doordat er sprake is van natuurlijke ventilatie en daglichttoetreding en doordat er ledverlichting is toegepast. Op het dak van de parkeergarage worden zonnecellen geplaatst en deze gaan energie opwekken ten behoeve van de verlichting en installaties van de garage, het opladen van elektrische auto’s en ten behoeve van andere faciliteiten van de TU Delft.

Daarnaast is het van belang om binnen de leefomgeving, die steeds voller wordt met bebouwing, maatregelen te nemen voor biodiversiteit en het veranderende klimaat met steeds extremere weersomstandigheden. De parkeergarage voor de TU Delft is weer een volgende stap in het steeds meer natuurvriendelijk en klimaatadaptief bouwen. De gevel is gemaakt van houten cassettes en lamellen, met daartussen spankabels waarlangs klimplanten omhoog kunnen groeien. Tussen de lamellen komen kasten voor vogels, insecten en vleermuizen. Aan de dakrand draagt, na de bouw van de tweede fase, een groene strook bij aan de koeling van het gebouw en het opnemen van regenwater.

 

Terugdringen CO2 en gebruik van primaire grondstoffen

Het gebruik van hout in de bouw maakt het mogelijk om met een minimale CO2-uitstoot te bouwen. De productie van beton is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot in de wereld, terwijl bij de ‘productie van hout CO2 opgenomen wordt in plaats van uitgestoten. Als we dit hout kappen en gebruiken, slaan we de opgenomen CO2 langdurig op. Al moet er dan uiteraard wel nieuwe aanplant van bomen plaatsvinden.

Het voor de TU Delft toegepaste Accoya-hout in de gevel gaat 50 jaar mee en legt 60.000 kg CO2 vast. Dit compenseert een groot deel van de uitstoot die ontstaat bij de productie van het toegepaste staal en beton in de garage.

Als maatregel om minder afhankelijk te worden van primaire grondstoffen is enkel circulair bouwen niet voldoende. De groei van het aantal parkeergarages is immers groter dan de beschikbaarheid van tweedehands parkeergarages. Door bij nieuwbouw bio-based bouwmaterialen te gebruiken, zoals hout, worden ook nieuwe parkeergarages in de toekomst steeds duurzamer.

 

Duurzaam samenwerken

Duurzame garages realiseren vraagt om samenwerking tussen aanbieders van parkeerconcepten en opdrachtgevers die duurzaamheid concreet willen maken. Binnen de onderhandse markt vindt dit steeds meer plaats. Voor hergebruik van de parkeergarages is standaardisatie nodig. Hiervoor moet ruimte zijn in een uitvraag. We zien dat er steeds meer interesse is voor aanbestedingen in bouwteamvorm. Een bouwteam geeft een goede basis om met elkaar in overleg te gaan over het optimaal realiseren van een duurzame en herbruikbare parkeeroplossing die voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Ballast Nedam Park & Connect staat in verbinding met de toekomst. Deze toekomst bestaat uit een volledige circulaire leefomgeving. Wij verbeteren deze omgeving om meer duurzame en circulaire parkeergarages te realiseren in samenwerking met onze opdrachtgevers. Deze samenwerking komt het beste tot zijn recht in een bouwteam zoals recent voor een parkeergarage in Breukelen is opgestart.

 

Projectinformatie

Opdrachtgever voor de parkeergarage aan de Rotterdamseweg is de TU Delft. Ballast Nedam Parking is hoofdaannemer. Het architectonisch ontwerp van de parkeergarage is gemaakt door Wurck. Het vaste team onderaannemers bestaat uit Kampstaal, OFN, Haitsma Beton, All Jobs, Hoes, Spanberg, Spiering, JM van Delft, Kamplacon, Ouwejan & de Bruin, Ballast Nedam Road Specialties en Ballast Nedam Foundation & Excavation Solutions

 

Wim van der Heide, business development/commercie Ballast Nedam Park & Connect

 

Beeld: ontwerptekening: Wurck Rotterdam

Tags

Duurzaam TU Delft parkeergarage klimaatadaptief

Bekijk meer artikelen

Nieuwe milieueisen voor een parkeervergunning

Amsterdam wil de luchtkwaliteit verbeteren. Personenauto’s zorgen voor de meeste vervuiling door uitstoot van CO2 en stikstof. Daarom willen ze de regels voor nieuwe parkeervergunningen van vervuilende personenauto’s strenger maken.

Lees meer

Modelbepalingen voor deelvervoer

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteert Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving.

Lees meer

Duurzaam betononderhoud in parkeergarages

Nederland staat bekend om zijn innovatieve technieken op het gebied van beheer en onderhoud. Een van de minder bekende, maar uiterst belangrijke technologieën in deze sector is kathodische bescherming.

Lees meer

Duurzame mobiliteitstransitie vraagt om LEV

Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) bieden kansen voor de verduurzaming van mobiliteit. Voor het benutten van de potentie start het LEVERAGE-project van diverse kennisinstellingen en publieke en private partners.

Lees meer

Hoeveel elektrische auto's kan de wereld aan?

Als iedereen elektrisch gaat rijden hebben we geen fossiele uitstoot meer, maar voor de productie van de batterijen en elektromotoren van die auto’s zijn veel grondstoffen nodig.

Lees meer

Zware auto's moeten meer parkeergeld betalen in Parijs, opkomst referendum laag

Mensen die met een zware auto in Parijs willen parkeren, krijgen te maken met fors hogere parkeertarieven. Bij een referendum hierover heeft iets meer dan de helft van de kiezers (54,5 procent) voor een plan van de gemeente gestemd.

Lees meer
1 2 3 14