Opzeggen lidmaatschap

Als u erover denkt uw lidmaatschap van Vexpan op te zeggen, vinden we dat natuurlijk erg jammer. Uw lidmaatschap is voor de vereniging namelijk van grote waarde. Des te meer leden Vexpan heeft, des te relevanter de vereniging is en des te meer we voor u kunnen betekenen.

 

Als u ontevreden bent over uw lidmaatschap, of een klacht hebt, vragen we u eerst contact op te nemen met het verenigingssecretariaat via info@vexpan.nl of 035 6943245, voordat u uw lidmaatschap opzegt. We zullen onze uiterste best doen om uw klacht op te lossen.

 

Procedure opzeggen

 

Wilt u toch uw lidmaatschap opzeggen, stuurt u dan uw brief naar:

 

Vexpan
Postbus 5135
1410 AC Naarden

 

Uw opzegging dient ten minste drie maanden voor het einde van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. Uw opzegging is dan per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar van kracht. Tot die tijd blijven de contributie en andere geldelijke verplichtingen voor het gehele jaar verschuldigd. Het lidmaatschap wordt zonder tegenbericht automatisch met een jaar verlengd.