Branchegroep Exploitanten

In 2016 heeft Vexpan de Branchegroep Exploitanten opgericht, waarvan Interparking, P1 en Q-Park de launching partners zijn. Hiermee is een platform gecreëerd waarin de belangen van de particuliere exploitanten worden behartigd. Ook zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor onderzoek en innovaties.

De afspraken en regels omtrent de oprichting van de Branchegroep Exploitanten zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement dat  op 13 oktober 2016 is ondertekend (tijdens de Vexpan Algemene Ledenvergadering).

Johan Tol, bestuurder van Interparking Nederland vertelt: ‘De Commissie Gemeenten was voor ons een mooi voorbeeld hoe onder de paraplu van Vexpan veel wordt bewerkstelligd. Van oorsprong was Vexpan een initiatief van parkeerexploitanten. Door de breedte die het vakgebied heeft gekregen is een eigen platform op dit moment van toegevoegde waarde. Ik ben blij dat we samen met P1 en Q-Park het initiatief hebben genomen en heb het vaste vertrouwen dat meerdere exploitanten zich bij ons zullen voegen’.

Inmiddels maken ook BKS Parking en APCOA deel uit van de branchegroep.