VvE’s bang voor elektrische auto in garage


Media berichten dat verenigingen van eigenaren (VvE’s) elektrische auto’s soms weigeren in de garages onder hun appartementencomplex uit toenemende vrees voor brand. Hierover zijn Kamervragen gesteld. Instituut Fysieke Veiligheid en stichting VvE Belang hebben een reactie gegeven in de media. 

De minister meldt de Tweede Kamer dat zij werkt een voorstel voor een wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving met daarin onder andere nieuwe eisen voor het installeren van oplaadpunten in parkeergarages. 

Ook werkt zij aan een wetsvoorstel om belemmeringen weg te nemen bij de plaatsing van EV-oplaadpunten op VvE parkeervoorzieningen. Ook komt er een nieuwe subsidie beschikbaar voor VvE’s om advies aan te vragen voor het aanleggen van oplaadpunten van een adviseur. Een advies kan helpen om tot een afgewogen besluit binnen een VvE te komen. Als de brandveiligheidsadviezen worden opgevolgd, ziet de minister geen redenen om elektrische
auto’s te weigeren in garages van VvE’s.

> Lees de Kamerbrief
> Reacties IFV en stichting VvE Belang in artikel NOS