Markante personen uit de parkeerwereld: Hillie Talens

Gepubliceerd op: 13 april 2023

Hillie Talens is  projectmanager bij CROW en parkeren is onmiskenbaar een rode draad in haar loopbaan. We spreken Hillie over haar visie op parkeren en haar werk voor CROW.

 

 

Van de redactie Vexpansie / Tekst: Jeroen Quee en Sjoerd Stienstra

 

“Parkeren blijft een leuk en veelzijdig vakgebied”

 

 

Hillie, hoe ben je ooit in het parkeervak terecht gekomen?

Na mijn opleiding aan de Verkeersacademie ben ik gaan werken bij de gemeente Den Haag en daar ging ik mij bezighouden met het parkeren en de bereikbaarheid van het Congresgebouw. Toen ik vervolgens solliciteerde bij de gemeente Ede kwam de kennis die ik inmiddels van parkeren had opgebouwd goed van pas. En bij mijn overstap naar CROW een aantal jaar later was dat vanzelfsprekend ook het geval. Sinds ik begon bij CROW ben ik mij altijd met parkeren blijven bezighouden, naast andere onderwerpen zoals fietsverkeer.

 

Hoe kijk jij tegen het vakgebied parkeren aan?

In de eerste plaats is in mijn visie parkeren in belangrijke mate een financieel-economische opgave: de grond waar parkeerplaatsen op liggen of een parkeergebouw op staat heeft immers een bepaalde waarde. Ik volg de visie van de Amerikaanse professor Donald Shoup, die zegt “gratis parkeren bestaat niet”. Daarnaast is het ook zo, dat parkeren sterk samenhangt met de ruimtelijke ordening: de vraag naar parkeren in een gebied is er niet vanzelf, die hangt af van de functies die er zijn gevestigd. Die functies genereren verplaatsingen van mensen en het parkeren is vervolgens het begin- en eindpunt van een deel van die verplaatsingen.

Het gaat daarbij ook nooit alleen maar over het parkeren van auto’s. Het parkeren van fietsen is net zo belangrijk. Daarom heb ik altijd het belang benadrukt van zowel auto- als fietsparkeren. Sterker nog, ik zie kansen in het combineren van het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen in dezelfde voorziening, uiteraard wel op een veilige manier. Hiermee kun je in de steden zeker ruimte besparen.

 

Bijna iedereen kent CROW als de partij die voorziet in voorschriften en handreikingen. Hoe werkt CROW eigenlijk?

CROW is een non-profit organisatie. Dat wil zeggen dat wij geen winstoogmerk hebben, maar wel geacht worden om kostendekkend te werken. Onze projectfinanciering is gebaseerd op verzoeken van onder meer het Ministerie of organisaties (veelal gemeenten) uit het werkveld. Wij brengen partijen bij elkaar, bij ons geldt echter nadrukkelijk niet dat wie betaalt daarmee ook bepaalt. Meestal worden onze projecten begeleid door een werkgroep met vertegenwoordigers uit het betreffende vakgebied die sturing geeft aan de kennisontwikkeling en op basis daarvan leveren we onze kennisproducten op.

 

Een bekend ‘product’ van CROW zijn de parkeerkencijfers. Deze staan momenteel volop in de belangstelling. Besteedt CROW er op dit moment aandacht aan?

Ja, we zijn op dit moment met een actualisatie van de parkeerkencijfers bezig, omdat sinds het moment dat de huidige parkeerkencijfers zijn uitgebracht er ingrijpende ontwikkelingen in de mobiliteit hebben plaatsgevonden: de effecten van de Coronapandemie op het reisgedrag, de gestegen brandstofkosten, de hogere aanschafprijzen van auto’s en de toename van deelautogebruik. Uit gebruikersonderzoek is ook de behoefte naar voren gekomen om het aandeel bezoekers, met name bij woningen, te herijken. Bij een gebiedsgerichte benadering wordt gebruik gemaakt van een parkeerbalans. Voor het opstellen van de parkeerbalans gebruiken we  de aanwezigheidspercentages van de verschillende functies. Die percentages zijn in de loop der jaren ongetwijfeld veranderd. Tenslotte gaan we meer aandacht aan laadpunten voor elektrische auto’s besteden.

Goed om nog eens te benadrukken dat de parkeerkencijfers een indicatie geven wat de vraag naar parkeerplaatsen is als er verder geen parkeermaatregelen of andere beperkingen gelden. Het zijn dus geen normen. De parkeerkencijfers zijn een vertrekpunt voor gemeenten om hun eigen parkeernormen op te baseren.

 

Anders dan wel eens wordt gedacht zijn de produkten van CROW geen keurslijf en we willen nieuwe ontwikkelingen juist niet in de weg staan. Het is aan de gebruikers van onze produkten om het gezond verstand te gebruiken, om rekening te houden met de lokale situatie en te voorzien in een onderbouwing van de keuzes die je maakt. Dat kan ook zijn het afwijken van de CROW-richtlijnen.

 

Verandert de vraagstelling aan CROW in de loop der tijd?

Bij parkeren zien we dat de vraag naar kennis over fietsparkeren groeit. Ook is er veel behoefte aan inzicht in parkeren in relatie tot deelmobiliteit: wat is het effect van de beschikbaarheid van deelmobiliteit op bijvoorbeeld het autobezit. Dit zijn onderwerpen waar we op dit moment dan ook concreet mee bezig zijn.

Je ziet ook dat steeds meer partijen zich bezig gaan houden met parkeren. Het is in de loop van de tijd een steeds breder vakgebied geworden. Daar hebben ook lokale overheden, de belangrijkste doelgroep van CROW, mee te maken.

 

Welke ontwikkelingen zie je in het parkeren voor de komende jaren?

De komende periode zal parkeren op afstand in combinatie met kwaliteitsverbetering bij de bestemming aan belang toenemen. Steeds vaker zal de parkeerder te voet of met de fiets een langere afstand moeten afleggen van en naar de parkeerplaats, waarmee ketenverplaatsingen aan belang winnen.

Ik ben ook nog steeds een voorstander van het toepassen van automatische parkeersystemen. In het buitenland zie je hier veel toepassingen van, maar in Nederland komen ze niet tot stand. Jammer, want je kunt er veel ruimtewinst mee behalen.

Er komt ook meer aandacht voor het parkeren van grote voertuigen, niet alleen van vrachtwagens maar bijvoorbeeld ook van touringcars in het stedelijk gebied.

 

Ik blijf parkeren een heel leuk vak vinden en hopelijk blijft de parkeerwereld haar enthousiasme voor haar vakgebied behouden. Parkeren blijft de schakel tussen verkeer en verblijven en is daarmee de oplossing om de spanning daartussen weg te werken.

 

 

Jeroen QueeSweco / redactie Vexpansie
Sjoerd Stienstra – redactie Vexpansie

 

Tags

CROW fietsparkeren fietsverkeer parkeerkencijfers deelmobiliteit

Meer nieuws

Q-Park Student Award

Dit jaar staat het evenement gepland op donderdag 9 november 2023. Het thema dit jaar is “Stedelijke mobiliteit & Gedrag”. In aanloop naar dit evenement plaatsen wij enkele scripties die het vorige jaar (2022) zijn gepresenteerd.

Lees meer

Aan buitenlandse verkeersboete ontsnap je niet meer

Voertuigautoriteiten binnen de Europese Unie (EU) stellen hun kentekenregisters open voor afhandeling van verkeersboetes. De voertuigautoriteit in Nederland is de RDW.

Lees meer

Steeds vaker betaald parkeren: is parkeerbelasting een melkkoe voor gemeenten?

Nieuwsberichten over parkeergeld roepen vaak veel negatieve reacties op. "Parkeerbelasting is puur de gemeentekas spekken" of "Burgers pesten, dat doen ze graag de politieke elite." Giuliano Mingardo beantwoord 5 prangende vragen.

Lees meer

Een Passievolle Reis door de Parkeerwereld; van de harde commercie naar een maatschappelijke omgeving

De loopbaan van Sander ten Hoorn in de parkeerwereld. Gegrepen door het parkeervirus.

Lees meer

Expertteam: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er in Nederland?

Vraag van Mario van Ginkel Triflex aan het Vexpan Expertteam: Is er een overzicht te geven van de omvang van de parkeermarkt / totale parkeercapaciteit in Nederland? Lees het antwoord.  

Lees meer

Amsterdam peilt parkeerbeleid tegen 'autobesitas' Franse en Duitse steden

Grote auto's als SUV's die veel parkeerruimte innemen. De ergernis groeit. Franse en Duitse steden ontwikkelen plannen om 'auto's met overgewicht' meer parkeergeld te laten betalen.

Lees meer
1 2 3 4 5 28

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons op onze sociale media.

Ja, stuur mij de nieuwsbrief