Parkeren & Gedrag | Bijeenkomst en presentatie magazine

‘Parkeren en Gedrag’ is de titel van het magazine dat CROW-KpVV op donderdag 20 april presenteert tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis van Utrecht. Aan de orde komen die ochtend de actuele parkeeropgaven in Nederland. | Het magazine is een onderdeel van het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven. 

 

De bijeenkomst, tussen 9.00 en 12.00 uur met daarna een lunch, is bedoeld voor vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en ontwikkelaars. Binnenkort volgt het programma met de sprekers en de mogelijkheid om in te schrijven.

 

Nieuwe oplossingen
In de meest dichtbevolkte stad van Nederland is het woekeren met de ruimte, zegt wethouder Anne Mulder van Den Haag in het magazine Parkeren en Gedrag. Daarom moeten er voor parkeren nieuwe oplossingen komen. Parkeren op eigen terrein, parkeren op afstand, betaald parkeren, deelmobiliteit en slim bouwen; het zijn dingen die je allemaal nodig hebt. ‘Je moet aan een heleboel knoppen tegelijk draaien.’

 

Verder komen in het magazine, beschikbaar vanaf 20 april, de volgende onderwerpen aan bod: parkeren op afstand van de woning, succesfactoren voor parkeervoorzieningen, waarom betaald parkeren duur is, bewonersinitiatief de autoluwe buurt, deelmobiliteit als alternatief, succesvolle gedragsverandering in fietsparkeren, kunst in parkeergarages, de scanauto, laadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages, vraagtekens bij lage parkeernormen, vervoer en parkeren in één app en tot slot uitbreiden van betaald parkeren in Haarlem.

 

Integrale aanpak
Parkeerbeleid is een belangrijke schakel in het verkeers- en vervoersbeleid en is van grote invloed op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van onze steden en dorpen. Dit vergt een integrale aanpak waarbij de weggebruiker of reiziger centraal staat, met op maat toegesneden maatregelen om het gewenste parkeergedrag te realiseren.

 

Deskundigen zijn het er allemaal over eens dat parkeerbeleid een zeer effectief middel kan zijn om mobiliteit en bereikbaarheid te beïnvloeden en de daarmee samenhangende maatschappelijke opgaven, zoals het streven naar autoluwe steden. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken die vanuit verschillende invalshoeken naar parkeren en gedrag kijken.

 

Meld je aan via CROW

 

Parkeren & Gedrag | Bijeenkomst en presentatie magazine

Datum

donderdag 20 april

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Stadhuis van Utrecht

Kosten

Gratis

Aanmelding via CROW

Tags

Parkeren & Gedrag Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven Presentatie magazine Bijeenkomst