Wkb: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk

Bij inwerkingtreding van de Wkb worden vijf veranderingen doorgevoerd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van bouwwerken en het versterken van de positie van de opdrachtgever.

 

De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. de uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering (art. 7:758 lid 4 BW);
  2. de aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer (art. 7:754 lid 2 BW);
  3. de introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de opdrachtgever (art. 7:757a BW);
  4. de informatieplicht van de aannemer aan de consument- opdrachtgever over zekerheden en garanties (art. 7:765a BW) en;
  5. de informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid van de consument-opdrachtgever bij nieuwbouwwoningen (art. 7:768 BW).

 

In de brochure De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen; Veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk wordt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk gemaakt wat het gevolg is van deze vijf veranderingen. Per verandering wordt een situatie weergegeven, waarna enkele relevante aspecten van de desbetreffende verandering worden behandeld. Vervolgens wordt de situatie op twee manieren uitgewerkt: een keer onder het huidige BW (de ‘huidige’ situatie) en een keer onder het BW mét de doorgevoerde veranderingen van de Wkb (de ‘nieuwe’ situatie).

 

Meer informatie

Download hier
> Bron: Stichting IBK

Tags

Veiligheid

Bekijk meer artikelen

Mobiliteitshubs

Lees meer

Duurzaamheid

Lees meer

E-laden

Lees meer

MaaS

Lees meer

Veiligheid

Lees meer

Beleid en gedrag

Lees meer