Parkeergedrag veranderen, hoe doe je dat?

Gedrag en parkeren is een zeer actueel onderwerp dat bij álle gemeenten speelt. Daarom speelde de Vexpan commissie Gemeenten hierop in tijdens hun tweejaarlijkse Themadag. Parkeergedrag veranderen, hoe doe je dat? Hiermee gingen parkeerprofessionals aan de slag. Een terugblik.

 

[Tekst: Tjeerd Velders, commissie Gemeenten] 

 

Aanstekelijke binnenkomst
In een volle zaal enthousiaste collega’s trapte dagvoorzitter Dennis Bruin af met een opwarmende binnenkomst op de klanken van ‘Eye of The Tiger’. Een mooi voorbeeld van het effect dat iemands gedrag op anderen kan hebben. Want gedrag is dé pijler onder alles wat we doen. Van super enthousiast bezig zijn tot aan de hakken in het zand… Gedrag wordt grotendeels onbewust bepaald. Maar juist dat kleine bewuste deel, en hoe je dat kan veranderen, daarover gaat het bij het veranderen van parkeergedrag.

Basisbeginselen hoe gedrag werkt
Met pakkende video’s, grappige publiekstestjes en vele anekdotes presenteerden gedragsexperts van de Behavior Change Academy de basisbeginselen van hoe gedrag werkt. De vragen van de aanwezigen leidden meteen tot boeiende discussies leidden. Het verandermodel om een zogeheten interventie op gedrag te bewerkstelligen maakt duidelijk dat gedrag samenhangt met heel veel factoren. Die op hun beurt weer afhankelijk zijn van evenzoveel individuele aspecten. Daar verandering in teweeg brengen lijkt als zoeken naar een spelt in een hooiberg. Of toch niet? Want er blijken wel belangrijke hoofdlijnen in gedrag te zitten die overal zichtbaar (en dus te beïnvloeden) zijn.

Casus gedrag fietsparkeren
Met de vers opgedane kennis en handvatten gingen de deelnemers in groepen zelf aan de slag te gaan met een relevante casus uit de parkeerpraktijk. Een stad heeft een plein met daaraan gelegen gratis bewaakte fietsenstallingen. Men vindt het problematisch dat fietsers hun fiets overal stallen behalve in de stalling. Hoe verander je dat gedrag? Plenair werd er gedeeld tot welke interventie de groepen zijn gekomen. En welke meest prangende vragen ze daarbij hebben voor de experttafel.

Hoe maak je een interventie duurzaam
De vragen zijn heel divers maar de meest gestelde is hoe je een interventie duurzaam kan maken. Gedrag verandert niet zomaar en zonder aanvullende maatregelen of als de interventie eindigt, kan het oude gedrag weer snel de kop op steken. Hoe voorkomt je dat? De experts waren van mening dat het vooral een kwestie is van een lange adem. De Bob-campagne van de Rijksoverheid is een voorbeeld van een langlopende campagne die inmiddels een structureel effect heeft in het gedrag van mensen. Iedereen maakt wel eens afspraken over wie de Bob is…

Detailniveau
Vanuit een andere groep kwam de vraag tot welk detailniveau je de doelgroep waarop je de interventie wilt toepassen, moet beschrijven/onderzoeken. De experts kwamen met het antwoord dat meer en meer verfijnen niet tot het beste resultaat leidt. Als voorbeeld werd de interventie voor een krekelkwekerij aangehaald. Die kwekerij wilde vooral jonge hoogopgeleide vegetariërs in een bepaalde stad verleiden om krekelvlees te gaan eten. Dat leidde tot een dusdanig beperkte onderzoekspopulatie dat het onmogelijk werd om een meetbare interventie te starten. Het advies: maakt je doelgroep niet te specifiek.

Reactie van dagvoorzitter Dennis Bruin: ‘Wat leuk om mijn passie voor het parkeervak en gedragsverandering toe te passen als dagvoorzitter van een mede zelf georganiseerd evenement! Trots op het resultaat en de positieve reacties. Ik verwacht in de toekomst veel mooie, degelijke en creatieve doeltreffende gedragscampagnes rond parkeren van mijn collega’s.’

 

Meer informatie

Wil je meer weten over het veranderen van parkeergedrag? Neem gerust contact op met de commissie Gemeenten van Vexpan.

> Commissie Gemeenten
> Behavior Change Academy

 

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden, Arnhem en Amsterdam

    

Tags

parkeergedrag gedragsverandering fietsparkeren

Bekijk meer artikelen

Mobiliteitshubs

Lees meer

Duurzaamheid

Lees meer

E-laden

Lees meer

MaaS

Lees meer

Veiligheid

Lees meer

Beleid en gedrag

Lees meer