Markante personen uit de parkeerwereld Willem-Jan Balk

Willem-Jan Balk is vanaf 1 mei dit jaar Vice President Business Line Management & Marketing  op het hoofdkantoor van SKIDATA in Salzburg. Frequent pendelend werkt hij vanuit dit mooie hoofdkantoor midden tussen de bergen. Daarnaast heeft hij nog steeds een werkplek bij SKIDATA Benelux in Barendrecht waardoor hij nog steeds aangesloten blijft met de business in Nederland, die mede door hem zo succesvol is uitgebouwd.

 

“Openheid en samenwerking zijn bepalend voor verandering”

 

Dit artikel verscheen eerder in Vexpansie 2022-4 |Tekst: Sjoerd Sienstra en Jeroen Quee

 

 

Er bestaat geen specifieke opleiding in Nederland, gericht op een loopbaan in de parkeerwereld. Zou je kunnen schetsen via welk traject je in de parkeerwereld terecht bent gekomen, en hoe je loopbaan zich daarin verder heeft ontwikkeld?  

 

Tijdens mijn studie liep ik stage bij een installatiebedrijf, een bedrijf dat zich in de jaren ’90 onder andere bezighield met parkeerapparatuur. Door mijn enthousiasme kreeg ik daar later een baan aangeboden en heb ik in het veld de basis geleerd. In 1993 werd het parkeerteam uitgekocht door SKIDATA en zijn we met 6 collega’s SKIDATA Benelux gestart. Van dit originele team zijn er nog steeds 4 mensen werkzaam bij ons, wat toch best bijzonder te noemen is. Ik begon in de verkoop en groeide al snel door naar salesmanager en directeur voor de Benelux. Met inmiddels meer dan 1000 locaties en een team van 90 mensen die zich bezighouden met projecten, sales, service en business development. Ik ben er best trots op dat SKIDATA Benelux binnen onze wereldwijde organisatie echt vooroploopt.

Naast deze functie kreeg ik in 2018 ook de verantwoordelijkheid voor de business binnen heel Noord-Europa. In deze rol heb ik de nieuwe positionering mede geïnitieerd. En vanaf mei dit jaar mag ik in mijn nieuwe functie ervoor zorgen dat deze nieuwe positionering en de daarbij behorende nieuwe koers van SKIDATA wereldwijd wordt doorontwikkeld en uitgerold.

 

 

In welke zin heb je in die tijd het parkeren zien veranderen (toonaangevende ontwikkelingen, trendbreuken)?

 

De verandering in parkeren laat zich het beste omschrijven zoals wij dit in onze herpositionering hebben vastgelegd; van ‘het toegang verlenen van auto’s’ naar ‘het verwelkomen van mensen’.

Als we even terug in de tijd gaan dan vind ik het mooi dat SKIDATA in 1998 de eerste was die kwam met ‘t in- en uitrijden met creditcard. Het startpunt voor verschillende en nieuwe vormen van betaald parkeren. Met uiteindelijk ook meer flexibiliteit in parkeren door middel van nieuwe vormen van identificatie; barcode, magneet, RFID, longrange, QR-codes en NFC.

 

 

Als je kijkt naar de ontwikkelingen in parkeren in de afgelopen periode, wat zijn dan nu de belangrijkste trends die nu aandacht vragen en hoe beïnvloedt dat jullie activiteiten?

 

Het leuke aan dit vakgebied is dat onze rol steeds belangrijker aan het worden is. Daar waar parkeren in het verleden slechts een simpele en afgebakende dienst was, is het nu een belangrijke succesfactor voor de leefbaarheid van mensen in steden aan het worden. Tegelijkertijd maakt dit het vakgebied steeds complexer en is het onmogelijk om nu nog autonoom te opereren.

Covid is een belangrijke versneller van de wereldwijde digitalisering geweest. Concrete voorbeelden hiervan zijn recente ontwikkelingen rondom cashless betalen, parkeren op kentekenherkenning, toename van het gebruik van parkeerapps en smartphones als betaalmiddel of identifier. En we staan echt pas aan het begin. Naast digitalisering is ook de interesse en het belang van duurzaamheid & cybersecurity  sterk toegenomen.

 

 

Parkeren kan zowel een sturende als een faciliterende rol hebben, hoe gaan jullie daar mee om?

 

Op de korte termijn is voor veel van onze klanten parkeren nog steeds een belangrijke en gezonde business. Maar dat je hiermee ook gedrag van mensen kan beïnvloeden wordt steeds vaker ingezien. Daardoor wordt het belang van capaciteitsmanagement, met parkeren als belangrijke oplossing binnen het grotere mobiliteitsvraagstuk, steeds groter. Data vormt hiervoor de basis. Data ligt inmiddels niet alleen aan de basis van het registreren van gebruik, maar ook de optimalisering ervan. Bij een parkeergarage is capaciteit niet het daadwerkelijke probleem; het is spreiding en regulering. Onze systemen zijn wat dat betreft niet alleen business enablers, maar ook business enhancers voor onze opdrachtgevers.

 

 

Vanuit je nieuwe internationale rol heb je waarschijnlijk goed overzicht over de Parkeersector in de verschillende landen. Hoe doet de Nederlandse parkeersector het als je vergelijkt met andere landen? Waar kunnen we nog stappen maken?

 

Nederland heeft altijd vooropgelopen op het gebied van slimme parkeeroplossingen. Maar als we die positie willen behouden zullen we wel snel stappen voorwaarts moeten maken. Parkeren zal een onderdeel moeten worden van slimme mobiliteit waarmee steden beter bereikbaarder en leefbaarder worden. Maar daar ligt ook een grote uitdaging voor gemeentes die nog steeds vanuit een traditionele verticale dienstverlening hun organisaties opzetten. Ook zij moeten de mens centraal stellen en hun dienstverlening rondom hen beter (en horizontaal) organiseren. Pas dan kunnen we samen een  visitormanagementsysteem ontwikkelen dat een stad bereikbaarder, mooier en meer leefbaar maakt.

 

 

Zou je willen schetsen hoe parkeren in de toekomst er uit zou kunnen zien?

 

De verschillende vormen en diensten van mobiliteit zullen volledig geïntegreerd worden; voor, tijdens en na de klantreis. Hierbij zal e-charging als nieuwe noodzakelijke dienst belangrijk worden.

Voor de optimale klantreis is het van belang dat de capaciteitsvraag goed gemanaged wordt. Hierbij zal het belang van data & AI toenemen omdat dit noodzakelijk is als basis van beleid, realtime-sturing en het voorspellen van parkeer- en verkeersdrukte.

Aan aanbodzijde van mobiliteit zal voor de consument alles veel beter, logischer en makkelijker worden. Maar dat betekent voor de organisatie van mobiliteit, dat veel verschillende partijen, op basis van specialistische expertise, goed met elkaar moeten gaan samenwerken. Hiermee worden ze onderdeel van belangrijke grote ecosystemen waarbinnen openheid en samenwerking cruciaal is. Hier ligt voor SKIDATA ook de ambitie.

 

JEROEN QUEE – Sweco/redactie Vexpansie en SJOERD STIENSTRA, redactie Vexpansie

 

 

Tags

portret SKIDATA Willem-Jan Balk internationaal

Bekijk meer artikelen

Passende parkeernormen leiden tot een nieuwe uitdaging

Het toepassen van passende of zelfs lage parkeernormen zorgt ervoor dat leegstand van parkeerplaatsen tot het verleden behoort. Maar, hoe zorgen we ervoor dat parkeerplaatsen door alle doelgroepen gebruikt kunnen worden? Ze niet alleen bij aankoop/verhuur van een woning betaalbaar zijn voor welgestelden? Én dat iedereen de mogelijkheid heeft in zijn mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Lees meer

Utrechtse gemeenteraad stemt in met invoer betaald parkeren

De gemeenteraad stemde in met het voorstel om in Utrecht buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk nu hoog is. Het gaat in totaal twaalf jaar duren.

Lees meer

Autobezoeker verschaffer retailomzet en denkfout Platform Binnenstadsmanagement

Strabo werpt nieuw licht op het onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, waarbij ze aantonen dat de hoofdconclusie een denkfout bevat die het belang van autobezoekers lijkt te onderschatten.

Lees meer

Parkeren in Gent sterk in ontwikkeling

Hoe is het parkeren in Gent georganiseerd? Hoe zit het beleid van de gemeente eruit? Wat zijn de verschillen met Nederland?

Lees meer

Provincies, gemeenten en sector aan beoogde coalitie: geef voldoende prioriteit aan mobiliteit

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken het belang van mobiliteit hoog op de politieke agenda.

Lees meer

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

De nieuwe norm NEN 9120, nu nog concept, lost een groot deel van de problemen op die mensen met een beperking ervaren in parkeergarages.

Lees meer
1 2 3 4 5 37