v

De ‘Handreiking Energie en mobiliteitshubs’ van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

 

[Bron: CROW-KpVV, samenwerkingspartner Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven]

 

Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit, en aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik. Er liggen kansen om de mobiliteitsfunctie van een hub te koppelen met de energietransitie, zoals het aanbieden van schoner vervoer en het opwekken van schone energie. Een hub kan ook een belangrijke functie vervullen in een duurzame gebiedsontwikkeling. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

 

Elkaar leren kennen
Over de opgaven bestaat weinig discussie: energievoorziening en mobiliteit moeten fossielvrij worden, er ligt een grote verstedelijkingsopgave en klimaatadaptatie wordt steeds urgenter. De mobiliteitssector heeft de opdracht openbaar vervoer te verduurzamen en om 1,8 miljoen laadpalen te realiseren. De bouwsector moet 1 miljoen woningen bouwen. Voor het duurzaam ontsluiten van die woningen heeft het kabinet recentelijk 7,5 miljard euro uitgetrokken.

 

Over hóe we deze opgaven aanpakken bestaat des te meer discussie. De verschillen tussen de disciplines energie, mobiliteit en stedenbouw zijn groot. Elke sector heeft zijn eigen belangen, werkwijzen, regelgeving, financieringsconstructies, vocabulaire, netwerk en focus. Om tot effectieve mobiliteitshubs te komen, moeten die werelden elkaar eerst leren kennen.
 

3D-synergie
In de handreiking laten energie-experts, mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen zien waar hun werelden elkaar ontmoeten. Zij geven vuistregels en adviezen gericht op gezamenlijke ontwerptrajecten voor energie- en mobiliteitshubs. Het streven is 3D-synergie: meerwaarde op energie, mobiliteit én ruimte. Daarom moeten alle drie de disciplines vanaf het begin gelijkwaardig meedoen in het ontwerpproces.

 

Deze handreiking is geen alomvattend stappenplan, maar een eerste stap in bewustwording om integraal en gezamenlijk hubs te ontwerpen aan de hand van veel gestelde vragen en voorbeelden. Sommige partijen lopen voorop en hebben al ervaring opgedaan. Andere partijen staan aan het begin. Met deze handreiking leggen de auteurs – Qirion, Groen Licht en Generation.Energy – een basis om op voort te bouwen.

 

Meer informatie
> Lees verder en download handreiking

Tags

mobiliteitshubs handreiking energiehub

Bekijk meer artikelen

Uitreiking Q-Park Student-Award 2023

Op 9 november is in Maastricht wederom de Q-Park Student-Award uitgereikt. Deze werd in 2014 door samenwerking van Q-Park met de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leven geroepen.

Lees meer

Waar parkeer je jouw mobiliteitshub?

Welke mogelijkheden heb je om een hub te creëren die waarde toevoegt aan jouw gemeente?

Lees meer

Zwolle: Plannen voor eerste mobiliteitshub in Weezenlanden-Noord

De binnenstad van Zwolle is volop in ontwikkeling. Voor de auto wil de gemeente rondom het centrum zogenaamde mobiliteitshubs bouwen. 'Daarmee houden we de binnenstad bereikbaar en toegankelijk.'

Lees meer

Markante personen uit de parkeerwereld: Hillie Talens

In de visie van Hillie Talens is parkeren in belangrijke mate een financieel-economische opgave.

Lees meer

Tijd voor een nieuwe (parkeer)balans

Zijn het nieuwe inzichten die een nieuw tijdperk inluiden voor autogebruik en autoparkeren?

Lees meer

Dura Vermeer en BAM Infra vergroten hergebruik bouwmaterialen

Dura Vermeer en BAM Infra roepen grond-, weg- en waterbouwbedrijven op om DuSpot in gebruik te nemen. De softwareoplossing matcht vraag en aanbod van herbruikbare bouwmaterialen.

Lees meer
1 2 3 4