v

De ‘Handreiking Energie en mobiliteitshubs’ van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

 

[Bron: CROW-KpVV, samenwerkingspartner Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven]

 

Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit, en aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik. Er liggen kansen om de mobiliteitsfunctie van een hub te koppelen met de energietransitie, zoals het aanbieden van schoner vervoer en het opwekken van schone energie. Een hub kan ook een belangrijke functie vervullen in een duurzame gebiedsontwikkeling. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

 

Elkaar leren kennen
Over de opgaven bestaat weinig discussie: energievoorziening en mobiliteit moeten fossielvrij worden, er ligt een grote verstedelijkingsopgave en klimaatadaptatie wordt steeds urgenter. De mobiliteitssector heeft de opdracht openbaar vervoer te verduurzamen en om 1,8 miljoen laadpalen te realiseren. De bouwsector moet 1 miljoen woningen bouwen. Voor het duurzaam ontsluiten van die woningen heeft het kabinet recentelijk 7,5 miljard euro uitgetrokken.

 

Over hóe we deze opgaven aanpakken bestaat des te meer discussie. De verschillen tussen de disciplines energie, mobiliteit en stedenbouw zijn groot. Elke sector heeft zijn eigen belangen, werkwijzen, regelgeving, financieringsconstructies, vocabulaire, netwerk en focus. Om tot effectieve mobiliteitshubs te komen, moeten die werelden elkaar eerst leren kennen.
 

3D-synergie
In de handreiking laten energie-experts, mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen zien waar hun werelden elkaar ontmoeten. Zij geven vuistregels en adviezen gericht op gezamenlijke ontwerptrajecten voor energie- en mobiliteitshubs. Het streven is 3D-synergie: meerwaarde op energie, mobiliteit én ruimte. Daarom moeten alle drie de disciplines vanaf het begin gelijkwaardig meedoen in het ontwerpproces.

 

Deze handreiking is geen alomvattend stappenplan, maar een eerste stap in bewustwording om integraal en gezamenlijk hubs te ontwerpen aan de hand van veel gestelde vragen en voorbeelden. Sommige partijen lopen voorop en hebben al ervaring opgedaan. Andere partijen staan aan het begin. Met deze handreiking leggen de auteurs – Qirion, Groen Licht en Generation.Energy – een basis om op voort te bouwen.

 

Meer informatie
> Lees verder en download handreiking

Tags

mobiliteitshubs handreiking energiehub

Bekijk meer artikelen

Markante personen uit de parkeerwereld: Hillie Talens

Markante personen uit de parkeerwereld: Hillie Talens. In haar visie is visie parkeren in belangrijke mate een financieel-economische opgave.

Lees meer

Tijd voor een nieuwe (parkeer)balans

Zijn het nieuwe inzichten die een nieuw tijdperk inluiden voor autogebruik en autoparkeren?

Lees meer

Dura Vermeer en BAM Infra vergroten hergebruik bouwmaterialen

Dura Vermeer en BAM Infra roepen grond-, weg- en waterbouwbedrijven op om DuSpot in gebruik te nemen. De softwareoplossing matcht vraag en aanbod van herbruikbare bouwmaterialen.

Lees meer

Handreiking koppelt mobiliteitshubs aan energie en ruimte

De 'Handreiking Energie en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

Lees meer

Handreiking: samenhangend netwerk mobiliteitshubs en knooppunten

CROW-KpVV biedt handreiking voor het realiseren van een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en ov-knooppunten. Handvatten voor provincies, regio’s en gemeenten.

Lees meer

Landelijke huisstijl voor herkenning deelhubs

Hoe herken je deelmobiliteithubs? Hoe wordt landelijk uniform het gebruik duidelijk? Speciaal hiervoor is een nieuwe landelijke identiteit ontwikkeld. Vaartsche Rijn in Utrecht heeft de primeur.

Lees meer
1 2 3 4