v

De ‘Handreiking Energie en mobiliteitshubs’ van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

 

[Bron: CROW-KpVV, samenwerkingspartner Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven]

 

Mobiliteitshubs dragen bij aan efficiënter gebruik van infrastructuur, vervoermiddelen en vervoercapaciteit, en aan efficiënter en effectiever ruimtegebruik. Er liggen kansen om de mobiliteitsfunctie van een hub te koppelen met de energietransitie, zoals het aanbieden van schoner vervoer en het opwekken van schone energie. Een hub kan ook een belangrijke functie vervullen in een duurzame gebiedsontwikkeling. Daarvoor is een integrale aanpak noodzakelijk.

 

Elkaar leren kennen
Over de opgaven bestaat weinig discussie: energievoorziening en mobiliteit moeten fossielvrij worden, er ligt een grote verstedelijkingsopgave en klimaatadaptatie wordt steeds urgenter. De mobiliteitssector heeft de opdracht openbaar vervoer te verduurzamen en om 1,8 miljoen laadpalen te realiseren. De bouwsector moet 1 miljoen woningen bouwen. Voor het duurzaam ontsluiten van die woningen heeft het kabinet recentelijk 7,5 miljard euro uitgetrokken.

 

Over hóe we deze opgaven aanpakken bestaat des te meer discussie. De verschillen tussen de disciplines energie, mobiliteit en stedenbouw zijn groot. Elke sector heeft zijn eigen belangen, werkwijzen, regelgeving, financieringsconstructies, vocabulaire, netwerk en focus. Om tot effectieve mobiliteitshubs te komen, moeten die werelden elkaar eerst leren kennen.
 

3D-synergie
In de handreiking laten energie-experts, mobiliteitsexperts en stedenbouwkundigen zien waar hun werelden elkaar ontmoeten. Zij geven vuistregels en adviezen gericht op gezamenlijke ontwerptrajecten voor energie- en mobiliteitshubs. Het streven is 3D-synergie: meerwaarde op energie, mobiliteit én ruimte. Daarom moeten alle drie de disciplines vanaf het begin gelijkwaardig meedoen in het ontwerpproces.

 

Deze handreiking is geen alomvattend stappenplan, maar een eerste stap in bewustwording om integraal en gezamenlijk hubs te ontwerpen aan de hand van veel gestelde vragen en voorbeelden. Sommige partijen lopen voorop en hebben al ervaring opgedaan. Andere partijen staan aan het begin. Met deze handreiking leggen de auteurs – Qirion, Groen Licht en Generation.Energy – een basis om op voort te bouwen.

 

Meer informatie
> Lees verder en download handreiking

Tags

mobiliteitshubs handreiking energiehub

Bekijk meer artikelen

Handreiking koppelt mobiliteitshubs aan energie en ruimte

De 'Handreiking Energie en mobiliteitshubs' van CROW-KpVV geeft een eerste aanzet voor de realisatie van integrale hubs waarin ruimte, mobiliteit en energie samenkomen.

Lees meer

Handreiking: samenhangend netwerk mobiliteitshubs en knooppunten

CROW-KpVV biedt handreiking voor het realiseren van een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en ov-knooppunten. Handvatten voor provincies, regio’s en gemeenten.

Lees meer

Landelijke huisstijl voor herkenning deelhubs

Hoe herken je deelmobiliteithubs? Hoe wordt landelijk uniform het gebruik duidelijk? Speciaal hiervoor is een nieuwe landelijke identiteit ontwikkeld. Vaartsche Rijn in Utrecht heeft de primeur.

Lees meer

Vexpan Nationaal Parkeercongres gericht op groene toekomst

Hoe maak je parkeren ondersteunend aan ambities van gebieden en steden? Dit was het thema van het uitverkochte Vexpan Nationaal Parkeercongres, waar ook het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023 is gepresenteerd.

Lees meer

PostNL pakketautomaten in Q-Park parkeergarages

Parkeergarages worden steeds meer tot mobiliteitshubs ontwikkeld. PostNL en Q-Park plaatsen pakketautomaten in parkeergarages om extra gemak te bieden.

Lees meer

Hub naar een regionale aanpak!?

Er verschijnen steeds meer visies en strategieën met betrekking tot mobiliteitshubs en deelmobiliteit. Welke rol heeft de overheid hierin en wat kunnen we aan de markt overlaten?

Lees meer
1 2 3