Effect groener Nederland op brandveiligheid parkeergarages

Om het Klimaatakkoord te behalen, dat in 2019 werd gepresenteerd, moet Nederland een reductie van broeikasgasemissies aantonen. Er worden verschillende maatregelen getroffen om dit doel te bereiken, waaronder het stimuleren van elektrisch rijden. Een waardevolle stap naar een groener Nederland, maar wat is de impact hiervan op de brandveiligheid in parkeergarages?

 

[Advertorial van premium partner Normec Fire Safety en Security (FSS)]

 

49% minder CO2-uitstoot
In het Klimaatakkoord heeft Nederland het doel gesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten, ten opzichte van 1990. Er zijn diverse afspraken gemaakt om deze CO2-reductie waar te maken. Een stip op de horizon in 2025 is een toename van elektrische auto’s, die goedkoper en daarmee ook betaalbaarder moeten worden voor meer Nederlanders. Een aandachtspunt hierbij is dat het kabinet elektrisch rijden gaat stimuleren met meer laadpalen en subsidies voor elektrische auto’s. Om dit mogelijk te maken wordt de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen verder uitgerold. Een aanvullend doel voor 2025 is dat veel binnensteden zero-emissie milieuzones worden.

 

De nieuwe norm
Dat elektrische voertuigen steeds meer de norm zijn is nu al goed te zien. Op 31 augustus 2021 zijn er 327.803 geregistreerde elektrische personenauto’s in Nederland, in 2020 stond de teller op dezelfde datum nog maar op 273.259. Hier is dus een groei van 54.544 elektrische personenauto’s te zien in één jaar tijd. Met de toename van elektrische auto’s stijgt ook het aantal laadpalen. In augustus 2021 telt Nederland 76.588 laadpunten die publiek toegankelijk zijn. Door de nieuwe afspraken is het de verwachting dat zowel het aantal elektrische auto’s als het aantal laadpalen de komende jaren flink zal oplopen. Ook in parkeergarages zal de aanwezigheid van elektrische voertuigen en laadpalen toenemen. Dit feit raakt een belangrijk thema, namelijk brandveiligheid.

 

Risico’s van laadpalen en elektrische voertuigen
Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp wanneer voertuigen in een ondergrondse parkeergarage staan. Dit is nog belangrijker nu er elektrische auto’s met lithium-ion batterijen in de garages komen te staan. Een elektrische auto heeft een andere brandduur en brandverloop dan bijvoorbeeld een benzineauto en is moeilijker te blussen. Nu er ook meer laadpalen bijkomen, is het van groot belang om serieus te kijken hoe de veiligheid in deze situaties kan worden gewaarborgd. In een ondergrondse parkeergarage is snelle detectie van brand en het inschakelen van de brandweer een cruciale eerste stap. Daarnaast is het belangrijk om de brand onder controle te houden en brandoverslag tegen te gaan. Hiervoor zijn goed werkende sprinklers een uitstekende oplossing. Het hebben van brandveiligheidsinstallaties is natuurlijk al heel goed, maar wanneer er brand uitbreekt wilt u er uiteraard ook van verzekerd zijn dat deze installaties daadwerkelijk doen wat ze moeten doen. Jaarlijkse inspecties zijn daarom van groot belang.

 

Voorbereiding groen en brandveilig Nederland
Het meer en meer integreren van elektrische auto’s is een essentiële stap voor een groener Nederland en goede voorbereiding op die duurzamere toekomst is daarbij een essentiële stap voor veilige parkeergarages. Normec Fire Safety en Security (FSS) is een betrouwbare partner met ruime ervaring op het gebied van brandveiligheidsinspecties in parkeergarages.

 

Als Premium Partner van Vexpan deelt Normec FSS de kennis over brandveiligheid graag met vakgenoten uit de parkeerbranche.

Wilt u ook goed voorbereid zijn op een groene en brandveilige toekomst, neem dan gerust contact op met de brandveiligheidsexperts van Normec FSS, via: 073 3039 050 of info-fss@normecgroup.com

Tags

brandveiligheid elektrisch rijden parkeergarage parkeren

Bekijk meer artikelen

Mobiliteitshubs

Lees meer

Duurzaamheid

Lees meer

E-laden

Lees meer

MaaS

Lees meer

Veiligheid

Lees meer

Beleid en gedrag

Lees meer