Wereldhave

Wereldhave, een beursgenoteerd bedrijf dat actief is in vastgoedinvesteringen in Nederland, België en Frankrijk, heeft een sterke focus op winkelcentra. Onze onderscheidende kenmerken omvatten actief winkelcentrummanagement, risicospreiding, lokale kennis, en de ontwikkeling van eigen projecten.

 

In het begin van 2020 hebben we onze nieuwe levenscentrale strategie geïntroduceerd voor de toekomst van retailvastgoed: het creëren van een innovatieve categorie in commercieel vastgoed, namelijk Full Service Centers. Deze gaan verder dan traditionele winkelcentra door diverse tastbare en minder zichtbare functies en diensten te integreren.

 

Full Service Centers voorzien niet alleen in dagelijkse behoeften zoals boodschappen, sport en een kopje koffie, maar streven er ook naar impact te hebben op de lokale gemeenschap en zich daarmee te verbinden. Uit onze analyses blijkt dat er kansen liggen in het primaire verzorgingsgebied van onze centra, en déze mensen willen we vaker laten komen. Ons doel is het creëren van een omgeving die een centrale rol speelt in het dagelijks leven, waar alles van boodschappen tot ontspanning, sporten, werken en ontmoeten te vinden is.

 

Een integraal onderdeel van de transformatie van winkelcentra naar Full Service Centers is de renovatie van parkeervoorzieningen. Op veel van onze locaties zijn we niet alleen eigenaar van het retailvastgoed, maar ook van de bijbehorende parkeergarages of fietsenstallingen. Voor veel bezoekers is dit het eerste en laatste contact met ons centrum.
Sinds 2018 werkt ons Customer Journey Team aan de ontwikkeling van een parkeerconcept met drie kernpijlers: veiligheid, wayfinding en comfort. Momenteel hebben we ons concept op 8 locaties uitgerold, en nog eens 8 locaties staan gepland voor 2024.

Wij zijn ook gestart met een strategie voor laadpalen rondom onze centra.

 

Bedrijfsgegevens

Nieuwe Passeerdersstraat 1
1016 XP Amsterdam

P.O. Box 14745, 1001 LE Amsterdam
The Netherlands

T: +31 20 702 78 00

 

Contactpersonen

© Twycer / www.twycer.nl

Babs Homburg, Implementatie Manager

babs.homburg@wereldhave.com

Sector

vastgoed winkelcentra parkeervoorzieningen

Lid Vexpan