Webinar Parkeren volop in beweging! | Lancering krachtenbundeling

CROW, GNMI, SHPV en Vexpan bundelen de krachten en initiëren het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven. Wat is het belang van parkeren en de samenwerking? Wat kunnen we hiervan verwachten met welke resultaten? Bovendien gaat een aantal sprekers in op drie actuele onderwerpen uit het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven: ‘Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling’, ‘Parkeren & verblijven en open data’, ‘Energiehubs en parkeergarages’.

 

Parkeren volop in beweging
Meer en meer is parkeren verbonden met de grote maatschappelijke opgaven die Nederland kent. Het vormt een van de hoekstenen van het verkeers- en vervoersbeleid bij gemeenten en regio’s voor de bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid. Door onze krachten te bundelen willen we samen effectief zijn en de parkeerprofessionals bouwstenen bieden ter verbetering van het werkproces op het gebied van parkeren en mobiliteit.

 

Bouwstenen beleid en uitvoering
De maatschappelijke opgaven stellen ons vakgebied namelijk tot uitdagingen: het anders omgaan met parkeernormen, het zoeken naar maatwerkoplossingen, het toepassen van parkeerregulering, het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte, het ontwikkelen van mobiliteitshubs, het toepassen van deelmobiliteit en het structureel waarborgen hiervan. Er is veel behoefte aan kennis. Zowel op beleids- als uitvoerend niveau. Met een op de behoefte afgestemd Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven bieden we bouwstenen.

 

Voor wie is dit webinar?
Het webinar is voor alle bij parkeren en verblijven betrokken partijen zoals (decentrale) overheden, gebruikers van mobiliteit en marktpartijen binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

 

Programma

  • 09.50 Digitale inloop
  • 10.00 Welkom en toelichting programma door sessievoorzitter
  • 10.05 1e presentatie: Parkeren en duurzame gebiedsontwikkeling, CROW en GNMI
  • 10.30 2e presentatie: Parkeren & verblijven en open data, SHPV
  • 11.00 Korte pauze
  • 11.05 3e presentatie: Energiehubs en parkeergarages, Vexpan
  • 11.35 Rondetafelgesprek met bestuurders/directeuren over het belang van parkeren en de krachtenbundeling tussen deze organisaties. Met welke bouwstenen kun jij verder aan het werk?
  • 11.50 Presentatie evenementenkalender met regionale bijeenkomsten. We komen naar je toe! Denk mee in het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven 2023
  • 12.00 Afsluiting

 

Meld je aan via CROW

 

Webinar Parkeren volop in beweging! | Lancering krachtenbundeling

Datum

dinsdag 12 april

Tijd

10:00 - 12:00

Locatie

Digitaal

Kosten

Gratis

Aanmelding via CROW

Tags

Webinar Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven Lancering krachtenbundeling