Parkeren volop in beweging: Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling

CROW neemt ons samen met de provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam mee langs de thematiek van Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling in Noord-Holland. Tijdens het seminar staan we stil bij hoe we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig kunnen houden. 

 

Dit vergt een brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven, inclusief parkeren in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen voor de bouwopgave van 1 miljoen woningen, maar ook in de transformatie van bestaande gebieden liggen hier uitdagingen. Met een integrale aanpak en een goede samenwerking tussen verschillende partijen is er ruimte voor succes om dit te realiseren. Gedurende dag nemen de gastsprekers ons mee in parkeren op regionaal niveau (Noord-Holland) en staan we stil bij twee casussen uit de praktijk. Aansluitend ronden we de dag af met een borrel om te proosten op een leerzame dag.

 

De kennisbijeenkomst is onderdeel van de samenwerking van CROW, GNMI, SHPV en Vexpan die samen het initiatief hebben genomen voor het Landelijke Actieprogramma Parkeren en Verblijven 2023. Je wordt van harte uitgenodigd om mee te denken over dit programma. 

 

Hoe?
Het precieze programma volgt binnenkort. Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan op kennisnetwerk parkeren voor updates.
Reserveer nu alvast in je agenda.

 

Tijdens het evenement is gelegenheid mee te denken over het Landelijk Actieprogramma Parkeren & Verblijven 2023. Dit wordt gepresenteerd tijdens het Nationaal Parkeercongres op 13 oktober 2022. 

 

Meer informatie

> Dit evenement wordt georganiseerd door CROW en is een onderdeel van de agenda Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven

 

Parkeren volop in beweging: Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling

Datum

woensdag 15 juni

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Provinciehuis Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Meld je aan

Tags

CROW Duurzame gebiedsontwikkeling Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven