Nationaal Parkeercongres 2018

 

Programma   |   Sprekers   |   Parallelsessies   |   Aanmelden

 

 

De mobiliteitssector is aan grote veranderingen onderhevig. De zelfrijdende auto, alternatieve brandstoffen, slimme technologieën, transitie in mobiliteitsgebruik, nieuwe businessmodellen; het zijn allemaal onderwerpen die inmiddels dagelijkse kost zijn in de gesprekken en plannen rondom mobiliteit. Er komen diverse nieuwe, uitdagende ontwikkelingen op ons af, maar wat gaat er nu echt komen en wanneer? En hoe bereiden we ons daarop voor?

Op 11 oktober 2018 organiseerde Vexpan het Nationaal Parkeercongres op een locatie die ook volop in ontwikkeling is: Strijp-T in Eindhoven.

Op deze dag belichtte deskundigen vanuit verschillende invalshoeken thema’s rondom deze transitie. De dag werd afgesloten met een rondgang op Strijp-T en Strijp-S.

Programma

08.30 uur Ontvangst deelnemers Vexpan algemene ledenvergadering
08.45 uur
Vexpan algemene ledenvergadering
10.00 uur Ontvangst deelnemers Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018
08.45 uur
Start Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018
10.30 uur * Welkom door bestuursvoorzitter Vexpan Monique Pluijm
* Opening door Monique List-de Roos, wethouder mobiliteit, cultuur en design, binnenstad en citymarketing
* Introductie door dagvoorzitter Herma Hulst
11.00 uur
Presentatie door Carlo van de Weijer, TU Eindhoven
Parkeren in de mobiele toekomst
11.30 uur
Presentatie door Ewald Breunesse, manager energietransitie bij Shell
Transitie in brandstoffen
12.00 uur Lunch
13.00 uur
Presentatie door Maarten Kansen, Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (KiM)
De rol van overheid in parkeren
13.30 uur
Presentatie door Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse raad winkelcentra (NRW)
De rol van retail in een (veranderende) winkelomgeving
14.00 uur
Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter Herma Hulst
14.30 uur Introductie vervolgprogramma
14.45 uur Pauze
15.00 uur
Parallelsessies
* Parallelsessie 1: Parkeernormen
* Parallelsessie 2: Vastgoed in transitie
* Parallelsessie 3: Elektrisch rijden en laden: Duurzame mobiliteit biedt nieuwe kansen voor parkeren
16.15 uur
Safari Strijp-T/Strijp-S
17.30 uur
Borrel in Radio Royaal, Strijp-S
18.30 uur Diner in Radio Royaal, Strijp-S

 


 

Sprekers

Dagvoorzitter Herma Hulst

Herma Hulst verdiende haar sporen in de strategische communicatie. Eerst als hoofd communicatie bij UTZ Certified, Radio Netherlands Worldwide, Oikocredit en andere internationale koplopers in de duurzaamheid, persvrijheid en ontwikkelingssamenwerking. En later als zelfstandig consultant in onder andere de mobiliteitssector. Zo leidde zij onder meer diverse malen de communicatie voor de Randstedelijke netwerkorganisatie BEREIK!. Recent treedt zij vooral op als inspiratiekracht voor onder meer Rijkswaterstaat, de RDW, diverse hogescholen en vele andere organisaties. Haar optredens als dagvoorzitter, facilitator, docent/trainer, trainingsacteur en zangeres kenmerken zich door dynamiek en creativiteit. De rode draad: mensen in beweging brengen voor zaken die er werkelijk toe doen.

Monique List-de Roos, wethouder mobiliteit, cultuur en design, binnenstad en citymarketing (opening)

De binnenstad van Eindhoven, het centrum van de Brainport regio, gaat de komende jaren flink veranderen: betere openbare ruimte, meer groen, meer levendigheid en ook veel meer woningen.  Hoe zorgen we ervoor dat deze stad de komende jaren bereikbaar blijft, voor zowel inwoners als bezoekers? Meer auto’s en parkeerplaatsen zijn niet de oplossing, dan komt de leefbaarheid in gedrang. Daarom zoeken we, in samenwerking met andere overheden, de markt en kennisinstellingen naar slimme oplossingen. Innovatie zit immers in het Eindhovens DNA.

Dr. Ir. Carlo van de Weijer, director Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven

Carlo van de Weijer (1966) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven en is cum laude gepromoveerd aan de Technische Universiteit in Graz. Hij heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur van de Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven, naast zijn werk voor TomTom. Hij adviseert ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van.

Ewald Breunesse, manager energietransitie bij Shell

Het verkeer en vervoer gaat richting nul-emissie. In de steden zien wij nu milieuzones om de toegang voor bepaalde voertuigen te beperken – of juist te bevorderen, zoals elektrische voertuigen. Voor de lokale overheden zijn luchtkwaliteit en geluid bepalend, voor de landelijke overheid de klimaatemissies door CO2. Zowel voor het personenvervoer met auto of OV, als voor het goederenvervoer per bestelbus of vrachtwagen gaan de oplossingen richting elektrificatie. Daarbij is momenteel de batterij en laadpaal het sterkst in ontwikkeling en het meest zichtbaar, maar waterstof en de brandstofcel als krachtbron voor de elektromotor is ook in opkomst. Voor parkeergarages betekent dit mogelijke deelname in een laadinfrastructuur en voor wat betreft waterstof de kennis dat de voertuigen veilig gebruik kunnen maken van parkeergarages. Een zeer visionair idee is om de toekomstige parkeergarage te gebruiken als elektriciteitscentrale vanuit de waterstofauto’s. Dit idee is ontstaan op de “Green Village” van de TU Delft.

Maarten Kansen, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

Maarten Kansen is wetenschappelijk medewerker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het KiM is een onderzoeksinstituut dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maarten heeft onlangs een studie afgerond waarin de rol van de overheid bij parkeren centraal staat. In zijn lezing zal Maarten deze studie toelichten. Hij gaat daarbij in op het gemeentelijk parkeerbeleid en met name op potentiële rollen voor de rijksoverheid.
Opgeleid als celbioloog aan de universiteit van Leiden en gepromoveerd aan de Erasmusuniversiteit, werkt Maarten sinds 2001 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is daar begonnen als beleidsmedewerker op het gebied van de luchtvaart. Sinds 2009 is hij wetenschappelijk medewerker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hier is hij een all round onderzoeker. Zo heeft hij onder andere studies gepubliceerd over een duurzame luchtvaart en een duurzame maritieme sector, over stedelijke bereikbaarheid en over overheidsinstrumenten.

Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW)

Brigit Gerritse is al jarenlang actief in het commercieel vastgoed. Brigit is tevens programmamanager voor de pilot ‘Gastvrije binnenstad’ waarin met het Ministerie van EZK en gemeenten wordt samengewerkt. Zij houdt een presentatie over de rol van retail in een (veranderende) winkelomgeving.
Na haar studie Planologie aan de Universiteit van Amsterdam (1993) was Brigit Gerritse werkzaam als Directeur Research bij DTZ Zadelhoff. In 2004 is zij gaan werken bij woningcorporatie Het Oosten in Amsterdam waar zij als directeur Bedrijfshuisvesting verantwoordelijk was voor de strategie en beheer van de gehele BOG portefeuille. In deze functie is ook haar liefde voor het winkelvastgoed gegroeid. In 2007 maakte zij de overstap naar de beursgenoteerde winkelbelegger als hoofd verhuur; eerst bij Unibail-Rodamco, later bij Corio. Sinds 2013 is Brigit directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW). Tevens maakt zij deel uit van de Advisoryboard van de International Council of Shopping Centers en is zij bestuurslid van Platform de Nieuwe Winkelstraat.


 

Parallelsessies

Werksessie: Innovatief omgaan met parkeernormen

Faciliteren van een andere auto mobiliteit in de toekomst in projectontwikkeling

In de hausse aan projectontwikkeling die nu actueel is wordt in steeds meer projecten nadrukkelijk gevraagd naar een verlaagde parkeereis. Gemeenten willen bij deze bouwplannen en gebiedsontwikkelingen meebewegen. Logisch, want vaak dient dit ook andere ambities, denk aan leefbaarheid en duurzaamheid. Maar hoe dit als een betrouwbare overheid ook goed en robuust te faciliteren zodat het niet leidt tot allerlei problemen voor de omgeving?

De parkeernorm is allang niet meer een grens tussen wat goed of slecht is, kan of niet kan. Het is eerder een vertrekpunt voor een dialoog tussen intiatiefnemer en gemeente, om met elkaar de juiste en gewenste omvang van de op te lossen parkeerbehoefte te komen. Denkend vanuit waarde in plaats van handelen op basis van een norm. Die dialoog vraagt om spelregels en praktisch inzicht in de praktijk. Want de risico’s zijn duidelijk: te gemakkelijk inspelen op een wensbeeld kan betekenen dat er een voorschot wordt genomen op problemen in de omgeving in de toekomst.

Tijdens het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018 kijken we in de werksessie Parkeernormen naar hoe die dialoog moet verlopen. Centraal staat: wat is er mogelijk als we innovatief naar een parkeerbalans kijken en hoe vertalen wij die naar de praktijk van straks. Welke doelgroepen kunnen, straks wanneer de ontwikkeling gereed is, waar en vooral ook hoe parkeren. We leggen het proces uit van het komen van een abstract rekensommetje naar een praktische parkeerbalans die inzicht geeft voor eindgebruiker, gemeente en omgeving. Maar we kijken ook naar welke afspraken daaronder moeten liggen. Zodat de mooie sommetjes ook in de toekomst blijven kloppen.

Strijp-S en Strijp-T in transitie

Het terrein waar Philips zijn grootste successen behaalde ondergaat een indrukwekkende transitie. Strijp-S ontwikkelde zich tot het culturele en creatieve hart van Eindhoven.
De naoorlogse gebouwen op Strijp-T zijn met respect voor sfeer en architectuur gerenoveerd en geoptimaliseerd voor duurzame bedrijfsvoering.
Alwin Beernink, projectdirecteur van Strijp-S zal ingaan op de transitie die het Strijp-terreinen ondergaan en de betekenis daarvan voor mobiliteit en parkeren. Daarna wordt het onderwerp verder uitgediept in een forumgesprek met Paul Bloemen, programmamanager Mobility-S), Raymond Derijck (Parkingyou) en Alwin Beernink.

Transitie in elektrisch vervoer: Duurzame mobiliteit biedt nieuwe kansen voor parkeren

De transitie naar Elektrisch Vervoer (EV) en duurzame energie heeft impact op elke private en publieke partij. Auto’s, bussen, taxi’s en vrachtvoertuigen zullen binnen afzienbare tijd elektrisch zijn. Hierdoor verandert de energiebehoefte en worden nieuwe eisen gesteld aan de openbare ruimte, bedrijventerreinen, (overheids-) gebouwen en parkeervoorzieningen.
EVConsult gaat in op deze thema’s en de mogelijkheden van slimme laadinfra als onderdeel van duurzame energiesystemen. Daarnaast is er aandacht voor de praktische kant van laadinfra in parkeergarages met betrekking tot specs, prijsstelling, organisatiestructuur, inkoop/contractvorm en innovaties.


 

Wilt u meewerken aan het succes van het Nationaal Parkeercongres 2019?