Organisatie

Vexpan is het platform voor parkeren in Nederland en heeft ongeveer 120 leden. De dagelijkse leiding is in handen van het Algemeen Bestuur. De organisatie van Vexpan is als volgt:

Bestuur

Het bestuur van Vexpan bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau van Vexpan wordt gevoerd door APPR Hét Brancheburo in Naarden. U kunt het secretariaat bereiken via info@vexpan.nl of (035) 694 32 45.

Commissies

Leden van Vexpan kunnen zich verenigen in commissies. Vexpan kent commissies en projectgroepen.

Ereleden

De heer E.J.M. Vleugels (Ere-Voorzitter)
De heer F.P.H. Korver
De heer G. van der Hart †
De heer N.G.W. Klein Beernink †
De heer Ir. J. Rinsma
De heer Ing. B. Koens
De heer L. Prikken
De heer drs. H.W.J.A. Brugmans
De heer ing. W.H. van der Heide
De heer P.H. Martens
Mevrouw drs. M.H.C. Pluijm

Leden van verdienste

De heer Ing. M.J. Tegelaers
Mevrouw drs. A.M. Jogems
De heer Ing. A.R.C. Wehmeijer †
De heer F.L.T. Hylkema
De heer Sj. Stienstra
De heer B. Monster
De Heer W. van Boggelen

ALV

Het hoogste orgaan binnen Vexpan is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt minimaal een keer per jaar plaats.

EPA

Vexpan is lid van de EPA, European Parking Association, gevestigd in Keulen, Duitsland. Hier kunt u meer informatie over de EPA vinden.

Downloads

[wpfilebase tag=file id=93 tpl=vexpan-simpel /]
[wpfilebase tag=file id=7 tpl=vexpan-simpel /]
[wpfilebase tag=file id=8 tpl=vexpan-simpel /]