Redactie Vexpansie

Vexpansie is het parkeervakblad van Nederland en een onmisbaar middel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van parkeren in de meest ruime zin. In de redactionele formule van Vexpansie is ruimte voor artikelen, persberichten, nieuws over parkeerproducten en natuurlijk verenigingsnieuws. Vexpansie verschijnt vier keer per jaar.

Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. De redactiecommissie draagt thema’s en onderwerpen aan, schrijft en verbindt met het werkveld en adviseert over de inhoud van het blad. Vanuit Het Branche Bureau, het verenigingsbureau van Vexpan, wordt de redactiecommissie professioneel ondersteund door bladmanager/eindredacteur  Anya Vos.

De redactiecommissie bestaat uit:
Anya Vos – Het Branche Bureau (eindredacteur)

Jeroen Quee – Sweco Nederland B.V.

Jitze Rinsma – Rinsma Parkeeradvies

Ronald van der Weerd – bestuur Vexpan & Gemeente Tiel

Sjoerd Stienstra – Stienstra Advies

Tjeerd Velders – Gemeente Nieuwegein

Jacob de Vries – Trajan

Christian Ratering- Gemeente Ede

Redactieadres Vexpan

Anya Vos
Postbus 5135
1410 AC Naarden
Tel.: 035 694 28 78
E-mail: vexpansie@vexpan.nl

Ga voor meer informatie over Vexpansie naar Vexpansie.