Programmaraad

De Vexpan Programmaraad komt jaarlijks bij elkaar. In ieder geval bestaat de programmaraad uit de redactiecommissie van Vexpansie en leden die mee willen denken. Doelstelling van de programmaraad is dat we tot in de haarvaten van ons vakgebied speuren naar actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen en opkomende problemen. Daarvoor is een brede vertegenwoordiging van alle leden noodzakelijk.

Nieuwe leden worden uitgenodigd om – in ieder geval een keer – mee te komen denken. Maar ook bestaande leden zijn uiteraard zeer welkom en kunnen zich via het secretariaat aanmelden.

Subcommissies blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten, het zoeken/benaderen van de sprekers en zorgen vervolgens samen met het secretariaat voor praktische organisatie van de bijeenkomsten. Ook zal de redactiecommissie als subcommissie blijven bestaan. Zij komen voor elke verschijning van Vexpansie bij elkaar en zorgen ervoor dat Vexpansie wordt gevuld met mooie en lezenswaardige artikelen.

> Ook jaarlijks meedenken in de Programmaraad? Meld je aan.