Commissie Gemeenten

Het doel is de onderlinge communicatie tussen de gemeenten op het gebied van parkeren te faciliteren. De commissie gemeenten heeft een adviserende rol richting het bestuur van Vexpan. De commissie wil:

  • De bereikbaarheid van en naar gemeentelijke leden sterk verbeteren en stimuleren.
  • De mogelijkheden van het opzetten van een digitale kennisbank onderzoeken.
  • Het Vexpanbestuur ondersteunen bij haar rol om het Vexpanadvies over mobiliteitsvraagstukken uit te dragen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over vraagstukken op basis van ledenraadpleging

Gemeenteleden van Vexpan hebben op vexpan.nl toegang tot hun eigen besloten deel, hierop vinden zij verslagen van vergaderingen en overige informatie die men onderling wil delen. Via het forum kunnen zij met elkaar van gedachten wisselen over parkeervraagstukken.

U moet ingelogd zijn om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte. U kunt hier inloggen.

Bekijk hier alle documentatie voor gemeenten. Bezoek hier het forum.