Commissie Gemeenten

Doel is de onderlinge communicatie tussen de gemeenten op het gebied van parkeren te faciliteren. De commissie gemeenten heeft een adviserende rol richting het bestuur van Vexpan. De commissie wil:

  • De bereikbaarheid van en naar gemeentelijke leden sterk verbeteren en stimuleren.
  • De mogelijkheden van het opzetten van een digitale kennisbank onderzoeken.
  • Het Vexpanbestuur ondersteunen bij haar rol om het Vexpanadvies over mobiliteitsvraagstukken uit te dragen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over vraagstukken op basis van ledenraadpleging

Bekijk hier alle verslagen van de vergaderingen van de commissie gemeenten (alleen Vexpan-(gemeente)leden).

Zie ook de webpagina’s:
Documentatie Gemeente
Commissie Forum

De leden van de commissie gemeenten zijn:

Daarnaast maakt Richard Hoogveld van de gemeente Gorinchem onderdeel uit van de Commissie Gemeenten.