Vexpan Platform Parkeren Nederland

Vexpan is het Platform Parkeren Nederland, opgericht op 18 april 1986. Adviesbureaus, bouwbedrijven, dienstverleners op parkeergebied, exploitanten, gemeenten, installatiebedrijven, leveranciers van parkeerapparatuur, projectontwikkelaars en alle andere bij de parkeersector betrokken partijen vinden elkaar binnen Vexpan. Alle onderwerpen gerelateerd aan parkeren hebben de volledige aandacht van Vexpan. Het kan gaan om straatparkeren en parkeergarages, gratis parkeren en betaald parkeren, mechanisch parkeren en parkeerapparatuur.

Naast een platform bieden aan de verschillende partijen faciliteert Vexpan de ontwikkeling van kennis binnen en over de sector, ondersteunt en ontwikkelt Vexpan de identiteit en het imago van de parkeersector in brede zin, en is Vexpan het aanspreekpunt voor alle publieke en private doelgroepen als het om parkeren gaat.

De missie van Vexpan luidt als volgt:
Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

De visie luidt als volgt:
Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

Vexpan heeft daarbij de volgende strategische doelstellingen:

  • Het creëren, uitbouwen en onderhouden van contacten en stimuleren van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met verschillende partijen om goed gastheerschap van de parkeersector vorm te geven en uit te dragen.
  • Het volgen en in kaart brengen van de digitale ontwikkelingen in de parkeerwereld. Het verspreiden van de kennis hierover via de bestaande en nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen.
  • Het bevorderen van het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn alsmede het innoverend vermogen in de sectoren mobiliteit en vastgoed.
  • Het nemen van initiatieven op het gebied van kennisvermeerdering en/of het aanbieden van faciliteiten voor kennisverspreiding en professionalisering in de parkeersector en het uitwisselen van ervaringen tussen de leden op het gebied van beleid, richtlijnen/wetgeving en uitvoering in de sector.
  • Een platform bieden waarop  leden  offline en online contacten kunnen leggen en onderhouden die hun verder kunnen helpen in hun werk.

Vexpan Kernbooschappen Parkeersector 2014

Vexpan Kernboodschappen Parkeersector 2014Communiceren over parkeren is een uitdaging. Hoe leg je de voordelen van gereguleerd en betaald parkeren uit?

Het document Vexpan Kernboodschappen Parkeersector 2014 behelst een algemene inleiding over communicatie over parkeren. Het is bedoeld om de leden van de Vexpan te inspireren hoe te communiceren over parkeren met de omgeving.

Vexpan heeft vier kernboodschappen geformuleerd:

  1. Bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling
  2. Kwaliteit van de openbare ruimte
  3. Kosten en verdeling
  4. Milieu en veiligheid.

Lees het volledige Vexpan Kernboodschappen Parkeersector 2014