Vexpan over het coronavirus

Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Ook de parkeer- en mobiliteitsbranche wordt ernstig getroffen door deze crisis. We zien dat zowel in Nederland, als in het buitenland door onze branche op verschillende manieren hierop wordt gereageerd. Het gaat te ver om alle verschillende maatregelen op te noemen, maar we zien wel dat de maatregelen vanuit de allerbeste intenties worden genomen. Door de maatregelen en lege binnensteden komen sluitende parkeerexploitaties van gemeenten en bedrijfssresultaten onder druk.

Vexpan wil in deze vooral ook aandacht vragen voor, en steun betuigen aan leveranciers en aanverwante industrieën. Zij worstelen net zo hard, zo niet harder, aangezien een opdrogende cash flow enorme gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van bedrijven en zzp’ers.

Gelukkig heeft de Nederlandse overheid financiële steun betuigd en hebben diverse banken inmiddels ook aangegeven coulant op te treden richting bedrijven en zzp’ers. Maar ook dan is de vraag: hoe snel kan dit worden ingericht en is dat snel genoeg en voldoende voor alle ondernemers?

De vraagstukken over hoe om te gaan met deze crisis liggen ook niet altijd op één lijn. De ondernemingen zullen zich vooral de vraag stellen hoe overleven we deze periode financieel op een goede manier, samen met de werknemers en klanten. Gemeenten zullen vanuit hun zorgtaken ook steeds weer de afweging moeten maken welke processen moeten doorgang vinden en wat kunnen ze stopzetten?

Voor parkeren geldt dat gemeenten afwegingen zullen moeten maken of ze nog wel, verminderde of geen parkeerhandhaving meer inzetten. Is het allicht sociaal meer verantwoord de handhavingscapaciteit op vitale processen in te zetten, zoals het ophalen van huisvuil, andere handhavingstaken die noodzakelijk zijn om uit te voeren, en zo zijn er nog tal van activiteiten die hogere prioriteit krijgen naarmate er meer ziekte uitval is als gevolg van het coronavirus.

De komende periode zijn binnen Vexpan een aantal evenementen/vergaderingen gepland. De Keurmeesterdag op 30 maart a.s. is geannuleerd. De Vexpan Lunchbijeenkomst en de Algemene Ledenvergadering op 14 mei a.s. kunnen in fysieke vorm niet doorgaan. Echter beraden we ons hoe we deze op een andere manier kunnen vormgeven. Dit zullen wij z.s.m. aan onze leden en relaties communiceren.

Tot slot: We weten niet hoe lang dit gaat duren, dan wel waar dit eindigt, maar laten we in ieder geval aandacht houden voor elkaar en ook met elkaar mee blijven denken en daar waar mogelijk elkaar helpen.
Vanuit Vexpan wensen wij iedereen sterkte in deze moeilijke tijden.

Het bestuur van Vexpan