Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 online

Afgelopen donderdag 22 oktober jl. vond het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2020 plaats. Geheel anders dan andere jaren, want het vond volledig digitaal plaats. Ook organisatorisch spannend, omdat naast een aantal digitale lunchbijeenkomsten Vexpan niet eerder een online congres georganiseerd heeft.

Openingsact

Het congres startte rond 12.30 uur met een openingsact van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Loortje van den Brink, violiste, speelde drie stukken. Tussendoor gaf zij toelichting en was er ruimte voor vragen en opmerkingen. De toon was hierdoor direct gezet, omdat – ondanks dat toeschouwers online aanwezig waren – de muziek toch bleek te raken.

Samenwerking Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vervolgens opende dagvoorzitter Lars Duursma officieel het congres, gevolgd door een kort openingswoord van André Wielaard, voorzitter van Vexpan. Hierin vertelde hij dat Vexpan samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kennisdossier opgesteld heeft, met als doel parkeerexploitanten te ondersteunen bij het nemen van beslissingen rondom de uitrol van de noodzakelijke laadinfrastructuur in de komende 10 jaar. Frank Burmeister, programmamanager bij I&W, gaf hier samen met André toelichting op. Het kennisdossier is te vinden op Vexpan.nl.

Plenair & parallel

Sprekers Matthijs Dicke-Ogenia, Marco te Brömmelstroet, Ruud van Breda, Thomas Vrancken, Jitze Rinsma, Wilco van de Vosse, Jelle Draijer, Esther van der Meer en Nigel Williams kwamen tijdens plenaire en parallelle sessies aan het woord. De duidelijke lijn in de sessies was voornamelijk (de verandering van) gedrag.

Het congres kwam na een aantal break-outsessies plenair weer samen om aan het eind een digitale toost te houden. Speciaal hiervoor kregen deelnemers voorafgaand aan het congres een borrelpakket thuisgestuurd. Na de toost was er ruimte om in aparte ‘rooms’ elkaar nog even te spreken.

Vexpan kijkt terug op een succesvol digitaal Nationaal Parkeercongres en is blij dat er in deze tijd toch een goed verzorgd congres kon plaatsvinden.