Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat

Op donderdag 6 september organiseerde Vexpan een nieuwe editie van haar innovatietour rondom het P+R Transferium Deutersestraat in ’s Hertogenbosch, beter bekend als de ‘groenste’ parkeergarage van Nederland. Het concept van de innovatietour wordt door Vexpan ingezet om haar leden op informele wijze op locatie kennis te laten maken met belangrijke ontwikkelingen in de parkeerbranche, in het bijzonder de verhalen achter het ontstaan ervan door de professionals die eraan werken of gewerkt hebben.

P+R Transferium Deutersestraat

De tour ging van start op, hoe kan het ook anders, de locatie van het transferium. Na een korte inleiding op het programma door Peter Dingemans werd door Floris Peters van JHK Architecten en Frenk Prins van Ballast Nedam Parking een korte rondleiding geven door, maar vooral ook om, het 1.100 parkeerplaatsen tellende transferium. De eerste hints naar het hoe en waarom van de ‘groenste’ parkeergarage passeren de revue: duurzaam materiaal gebruik, duurzaam beheer en onderhoud en duurzame energie in de vorm van op het bovendek opgewekte zonne-energie waarvan het overschot lokaal wordt opgeslagen voor later gebruik en het laden van de transferium-bus. Na de rondleiding vertrekt de groep met de transferium-bus naar de binnenstad. Een gratis ritje van 10 minuten. De huidige bussen rijden overigens nog op diesel. Wil je helemaal groen reizen dan zijn er ruim 200 gratis deelfietsen beschikbaar waarvan je er per auto maximaal 4 kunt gebruiken. Van de halteplaats in de binnenstad lopen we door de sfeervolle binnenstad naar de Muzerije voor een viertal sprekers die ons meenemen in het verhaal achter het ontstaan van het transferium.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Raoul Beckers, projectmanager van de gemeente ’s Hertogenbosch, trapt af en schets voor ons de scope van project. Om de ‘groenste’ te worden blijkt die scope veel breder dan alleen de parkeergarage. De duurzaamheidsopgave geldt voor het gehele gebied en alle betrokkenen. Vanuit de gemeente bezien is de sleutel tot het succes de klankbordgroep waarin het naastgelegen ziekenhuis, volkstuinvereniging, wijkraad, fietsersbond en diverse milieu- en natuurorganisaties zitting hebben. Elke zes weken werd vanuit ieders perspectief en belangen gesproken over wat er speelde.

Klik hier voor de presentatie: 20180906 Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat Raoul Beckers535.7 KB

Uitreiking ESPA Gold Award

Als intermezzo vindt de uitreiking van de ESPA Gold Award plaats. Wethouder Ufuk Kâhya van de gemeente ’s Hertogenbosch en verantwoordelijk voor duurzame mobiliteit, ontvangt uit handen van Vexpan-voorzitter Monique Pluim de bijbehorende plaquette. Het ‘groenste’ transferium is met vlag en wimpel geslaagd voor de ESPA-keuring. Het is inmiddels de 3e ESPA Gold Award die Vexpan in ’s Hertogenbosch uitreikt. De wethouder is dankbaar voor deze blijk van waardering voor het transferium maar ziet dat vooral ook als waardering voor de omgeving. Het inbedden van de parkeergarage in de natuurlijk omgeving is goed gelukt. Iets om als stad trots op te zijn. Maar een echt succes is het pas als ook in andere steden meer parkeergarages duurzaam worden. Hij daagt ons uit om snel het stokje van ‘groenste’ parkeergarage over te nemen…

NL Greenlabel

De volgende spreker is Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel, ook bekend als de goedlachse tuinman van het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Lodewijk heeft niet alleen groene tv-vingers maar blijkt ook een voorliefde te hebben voor een duurzame wereld waarin mens en natuur in balans zijn. Hij is een van de oprichters van NL Greenlabel, een platform gericht op vergroening van de openbare ruimte in alle facetten. Dit komt integraal samen in het duurzaamheidspaspoort waarmee middels indicatoren de duurzaamheid gemeten en inzichtelijk wordt. Alleen met zulke inzichten kan de ambitie van de ‘groenste’ aangetoond worden. Meest relevant binnen de set van indicatoren blijken aspecten als productie en herkomst van bouwmaterialen, ecologische voetafdruk en bijdrage aan biodiversiteit.

Klik hier voor de presentatie: 20180906 Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat Lodewijk Hoekstra704.5 KB

JHK Architecten

De architect Floris Peters, Frenk Prins en Rafaella Broft spreken over het ontwerp en de realisatie van het transferium en haar omgeving. Vanuit het doel om de ‘groenste’ parkeergarage te bouwen stond functionaliteit centraal met daaromheen belangrijke andere aspecten. In de ontwerpopgave is vooral gestudeerd op de repetitie en het vrijhouden van de gevel, in relatie tot de eisen met betrekking tot natuurlijke ventilatie van de parkeergarage. Dit heeft geleid tot een groene gevel die (straks) naadloos pas in haar natuurlijk omgeving. Bijkomend maakt de kwaliteit van het groen het interieur. Je vindt in deze parkeergarage dan ook geen coating op de vloeren of verf op de wanden. De repetitie heeft het voor Ballast Nedam mogelijk gemaakt om middels integraal ketenbeheer een duurzaam bouwproces te implementeren. Bestaande processen werd losgelaten om middels een lerend proces met alle ketenpartners ter komen tot een modulair bouwproces waarbij de winst vooral wordt behaald op het reduceren van bouwtijd. Het loslaten van individuele belangen (en financieel gewin) waren daarbij essentieel. Een eerste module heeft als test gefungeerd voor de rest van het bouwproces. Alle partners hebben geleerd van de fouten bij de eerste module. Daarna ging de bouw in één flow met veel minder verspilling. En ook dat is duurzaam.

Klik hier voor de presentaties:
20180906 Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat Floris Peeters1.6 MB
20180906 Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat Rafaella Broft369.2 KB

EVConsult

De laatste spreker is Ruud van Sloten van EVConsult. EVConsult helpt overheden bij het versnellen naar 100 procent zero emissie mobiliteit. Ruud neemt ons mee in een verhaal over de groei van elektrisch rijden en de bijbehorende duurzame laadinfrastructuur. Het transferium heeft op het bovendek zonnepanelen die de energie opwekken die het gebouw nodig heeft, plus extra energie voor de transferium-bus. De steeds toenemende groei van elektrisch auto’s maakt nadenken over het toekomstige aantal laadpalen zeer relevant. Het transferium heeft bij de oplevering 20 laadpalen operationeel maar is voorbereid op maximaal 160 laadpalen. Ook in dit proces wordt optimalisatie gezocht binnen de energieketen door een integrale benadering. Op basis van scenario’s in het gebruik van een parkeergarage kan een optimum gevonden worden in het aantal laadpalen dat benodigd is (aantallen en oplaadsnelheid) en de bijbehorende duurzame energievoorziening.

Klik hier voor de presentatie: 20180906 Vexpan Innovatietour Transferium Deutersestraat Ruud Van Sloten712.5 KB

Netwerkborrel

In het atrium van de Muzerije wordt de innovatietour besloten met een netwerkborrel. Het was een intensieve maar bovenal inspirerende middag waar de eerste stappen naar een volgende ‘groenste’ parkeergarage diezelfde middag nog zijn gezet.

Foto-impressie