Vexpan Expertteam: Koopzondagen en parkeren

Met het toenemend aantal koopzondagen wordt de vraag actueel welke invloed dat heeft op de opbrengsten en de verdeling van het parkeren.

Deze vraag is voorgelegd aan het Vexpan Expertteam.

Het team komt tot de conclusie dat de beschikbare gegevens wijzen op een grotere spreiding van parkeer- (en winkel) omzetten over de week (lagere intensiteit) als gevolg van  zondagsopening.  Het omzetaandeel van de zondag wordt als het ware afgeroomd van de omzetten op de overige dagen. Op de hoogte van de zaterdagpiek is het effect overigens gering; de koopavond lijkt meer in het gedrang te komen als koopmoment.

Vertaald naar parkeerdruk betekent dit dat de parkeerdruk op zaterdag –ook na invoering van een ruimere zondagopenstelling-  het maatgevende moment zal blijven, maar dat de parkeerdruk op de (meestal al rustiger) werkdagen iets afneemt. Wel is uiteraard een stijging te verwachten van de parkeerdruk op zondag. Door de vaak veel kortere openingstijden dan op zaterdag kan op de koopzondag de parkeerdruk op piekmomenten wel zeer hoog zijn.

Per saldo kan de totale detailhandels-weekomzet als gevolg van een ruimere zondagsopenstelling iets stijgen. Onduidelijk is  of deze omzetstijging ook samenhangt met een stijging van het aantal bezoekers/ parkeerders, of dat hierin vooral hogere bestedingsbedragen een rol spelen.

Lees hier het volledige antwoord van het Vexpan Expertteam.