Veel belangstelling ESPA-keurmeesters

Door de toenemende vraag naar ESPA-keuringen is er eerder dit jaar een oproep gedaan voor nieuwe ESPA-keurmeesters. We hebben hier vele aanmeldingen voor ontvangen. Om een inhoudelijke toelichting te geven op wat een keurmeester inhoudt, evenals om alle keurmeesters te ontmoeten, is er een zogeheten Vexpan-keurmeesterdag georganiseerd.

De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De ESPA wordt in Nederland toegekend en uitgereikt door Vexpan. Keurmeesters keuren parkeergarages door per onderdeel waarop de garage beoordeeld wordt punten te geven. Als de garage voldoende punten scoort, komt deze in aanmerking voor de ESPA award.

Op 9 oktober verwelkomde Vexpan de keurmeesters in de Markthal te Rotterdam. Vexpan is blij te mogen melden dat er acht nieuwe keurmeesters zijn bovenop de reeds acht ervaren keurmeesters. Door het groeiende aantal keurmeesters kunnen we de groeiende stroom van aanvragen voor keuringen beter stroomlijnen en keuringen efficiënter uitvoeren.

Andre Wielaard en Wouter van Boggelen organiseerden een training en toelichting op de ESPA-checklist, waarbij Sjoerd Stienstra de inhoudelijke details nader toelichtte. In een gezellige lunchroom in de Markthal, beschikbaar gesteld door Interparking, zijn de nieuwe keurmeesters geïnformeerd hoe een keuring aan te pakken.

Na de lunch werd parkeergarage Markthal door de keurmeesters, in groepjes bestaande uit ervaren en nieuwe keurmeesters, ‘herkeurd’ en kon de theorie, die in de ochtend bijgebracht was in de praktijk getoetst worden. Uit de theorie en praktijk kwamen reeds enkele ‘voorstellen tot aanpassing van de checklist’, gebaseerd op innovatie en de evoluerende parkeerbranche, waarmee Nederland voorloopt op de overige landen in Europa. Vexpan zal deze voorstellen inbrengen bij EPA.

Na de evaluatie van deze keuring konden de openstaande aanvragen worden toegewezen aan keurmeesters, zodat we dit jaar de openstaande keuringen nog volgens planning kunnen uitvoeren. Vexpan wenst de nieuwe (en uiteraard ook de ervaren) keurmeesters succes toe bij de (her)keuring van nieuwe en bestaande parkeergarages.