Trends en ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 2019-2021

Bouwinvest heeft onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 2019-2021, de resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in de gelijknamige publicatie.

In de outlook 2019-2021 schetst Bouwinvest Real Estate Investors de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2021. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedmarkt gunstig zijn. De Nederlandse economische en demografische fundamenten zijn sterk, vooral in de verstedelijkte gebieden. Op diverse terreinen, zoals economische groei, werkeloosheid en investeringsvolume, zal Nederland beter presteren dan Europa. Nederland blijft dan ook aantrekkelijk voor institutionele belegger die in vastgoed willen investeren.

Lees het volledige artikel evenals de publicatie op bouwinvest.nl