Transitie van autobezit naar autodelen. Wat betekent dat voor de parkeersector?

Rijkswaterstaat levert op de ParkeerVak 2019 aan dit thema een inhoudelijke bijdrage. In de steden is de druk op de ruimte groot en wordt kritischer gekeken naar ruimte voor parkeren en autoverkeer. Steeds meer gemeenten kijken hoe ze een actieve rol kunnen spelen om een verschuiving van (tweede) autobezit naar autodelen te versnellen, in bestaande wijken en zeker ook bij nieuwbouw. De overheid werkt samen met partners in de Greendeal  Autodelen II en de Citydeal elektrische deelmobiliteit werken aan deze ontwikkelingen.

Meer weten over ParkeerVak 2019?