Te ruime of te krappe parkeernorm: hoe lossen we dat op?

Veel ontwikkelaars en beleggers worstelen met parkeernormen omdat een te ruime of te krappe parkeernorm ontwikkelingen kunnen bedreigen. Wat zijn mogelijke oplossingen? Een artikel van parkeerspecialist Mathijs Smissaert.

Sinds 1 juli 2018 moeten in principe alle bestemmingsplannen in parkeernormen voorzien in plaats van zoals daarvoor in de Bouwverordening.

Als dat niet of niet goed is gedaan, dan kan dat niet alleen leiden tot vernietiging van de planregel, maar dan kan een bouwaanvraag ook niet worden geweigerd als op het vlak van parkeren een knelpunt zit. Zo moet een duidelijke parkeernorm zijn opgenomen of moet hiernaar verwezen zijn (dynamische verwijzing).

Doorgaans verwijst het bestemmingsplan naar de parkeernota. Vaak biedt de nota al handvatten voor alternatieven. Bekijk hier de bijzondere vrijstellingen van de ‘Beleidsregeling parkeernormen auto en fiets van de gemeente Rotterdam 2018’.

Huren is ook optie

Indien men juist meer parkeerplaatsen nodig heeft, is parkeerplaatsen huren in de directe omgeving ook vaak een optie. Het draait hier om acceptabele loopafstanden. De gemeente verlangt meestal wel een contract met een lange looptijd dat aantoont dat in de eigen parkeerbehoefte is voorzien.

Salderen

Bij een functiewijziging of verbouwingsproject is tenslotte salderen vaak een optie. Voor de eventuele toename van de parkeerbehoefte moet een oplossing komen. Bijvoorbeeld parkeerbehoefte: 16 parkeerplaatsen in oude situatie, 26 in nieuwe situatie, per saldo 10 parkeerplaatsen extra nodig.

Saldering is ook toegestaan als in het gemeentelijk parkeerbeleid niet vermeld is dat dit kan.

Bij salderen mag eerst het nieuwe en het bestaande tekort worden afgerond om vervolgens de uitkomsten van elkaar af te trekken. Een reeds bestaand tekort hoeft doorgaans niet eerst te worden gecompenseerd. Afhankelijk van de gemeente en het project is meer of minder mogelijk.

Lees het volledige artikel op Vastgoedjournaal.nl