Straatparkeren zonder btw

Op 6 november jl. heeft de meervoudige belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem/ Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem, waarin de gemeente Arnhem werd verplicht bij een naheffingsaanslag voor straatparkeren een btw-factuur te verstrekken. Het Hof heeft deze uitspraak van de Rechtbank vernietigd, en baseert zich daarbij mede op het oordeel van de Hoge Raad in vergelijkbare zaken in Delft en Leeuwarden. Het Hof is van oordeel dat regulering van straatparkeren valt onder uitvoering van de Gemeentewet, waarbij de gemeente een betaling daarvoor kan heffen. De gemeente opereert daarmee in het geval van straatparkeren niet als btw-plichtig ondernemer. Tarieven voor straatparkeren kunnen daardoor btw-vrij blijven.