Stientje van Veldhoven gastspreker tijdens Vexpan Nationaal Parkeercongres 2019

Op donderdag 10 oktober a.s. organiseert Vexpan het jaarlijkse Nationaal Parkeercongres. Gekozen is voor het uitdagende thema ‘Duurzaamheid in mobiliteit & parkeren’. Waar raken duurzaamheid en circulariteit het onderdeel ‘parkeren’ in de mobiliteitsketen? Hoe kan het parkeerbeleid een instrument zijn voor de invulling van de ambities als het gaat om verduurzaming, CO2-reductie en een leefbare omgeving?

Op deze dag is Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van waterstaat en infrastructuur, gastspreker van Vexpan.

Een onderwerp dat de aandacht heeft van het ministerie is de transitie naar emissieloze voertuigen. Een van de initiatieven is om een differentiatie in parkeertarieven te realiseren voor emissieloze voertuigen. Deze maatregel moet bijdragen aan de afspraak uit het Regeerakkoord dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het congres is de gelegenheid bij uitstek om dit actuele onderwerp voor het voetlicht te brengen van de parkeerbranche.

Vexpan nationaal parkeercongres 2019

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres vindt op 10 oktober 2019 plaats in het congresgebouw van de RDM. Iedereen is welkom! Aanmelden is mogelijk via Vexpan.nl, hou de website en de Vexpan social media kanalen tevens in de gaten voor updates rondom het congres.

Tot 10 oktober!