SHPV en Ministerie van IenW geven kwaliteit van parkeerdata extra impuls

Frans Backhuijs, voorzitter van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV), en Jan-Bert Dijkstra, Directeur Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben op 27 november 2019 hun handtekening gezet onder afspraken die de komende vijf jaar voor meer en betere parkeerdata moeten zorgen. Deze parkeerdata wordt, ook nu al, gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps, navigatie- en Mobility as a Service-diensten.

Verbetering kwaliteit open parkeerdata

In mei heeft het bestuur SHPV met goedkeuring van de ALV, besloten om een samenwerking met het Ministerie van IenW aan te gaan om samen ervoor te zorgen dat de kwaliteit van Open Parkeer Data verbeterd wordt. In de afgelopen periode is deze samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van I&W en SHPV.

Het beheer en de verdere ontwikkeling van het OPDS (Open Parkeer Data Systeem) wordt uitgevoerd door de RDW, onder aansturing van SHPV.

Meer hierover leest u op shpv.nl.