Samenwerkingsovereenkomsten Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Vorige week vond de bekrachtiging van de samenwerking binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur plaats via een digitale bijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijna 200 deelnemers volgden het programma via een Webinar. In de studio op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven en voorzitter van de NAL, Bert Klerk, stilgestaan bij de samenwerking tussen regio’s, rijk en netbeheerders. Een belangrijke en noodzakelijke samenwerking omdat er in Nederland naar verwachting over 10 jaar zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s zijn, waarvoor we zo’n 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben.

Het rijk stelt voor deze samenwerkingsverbanden de komende vier jaar ruim 14 miljoen euro beschikbaar, de regio’s passen eenzelfde bedrag bij. De samenwerking wordt actief gezocht met netbeheerders, gemeenten en provincies om zo uitvoeringskracht in de regio te organiseren en de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen. De NAL ondersteunt dit en pakt de regie om nationaal zaken op te pakken, zoals bijvoorbeeld prijstransparantie. Internationaal is er veel belangstelling voor de Nederlandse aanpak.