Samenwerking DATEX II-parkeermodel door DATEX II en APDS

De Europese DATEX II heeft besloten om samen met de parkeerbranche te werken aan het DATEX II-parkeermodel. De doorslaggevende factor voor dit besluit was de geleverde parkeerdata van exploitanten van parkeergarages, dataplatforms en dienstverleners. Deze parkeerdata is via de Alliance for Parking Data Standards (APDS) gedeeld.

Voor zowel gemeenten en andere partijen in de mobiliteitsbranche is actuele en nauwkeurige (straat)parkeerdata een steeds urgentere noodzaak. De oorzaak van het groeiende verkeer in steden is voornamelijk door voertuigen die opzoek zijn naar een parkeerplek, maar ook voertuigen die goederen afleveren. Het ter beschikking stellen van data over parkeren en bezorgzones zal (naast de andere maatregelen) bijdragen aan het reduceren van verkeerscongestie en emissies. Denk hierbij aan data over bijvoorbeeld de beschikbaarheid en bereikbaarheid van parkeren en bezorgzones.

Doordat APDS veel kennis heeft over de ontwikkelingen van parkeerdata is de stuurgroep van DATEX II tot de conclusie gekomen dat DATEX geen eigen datamodel voor parkeren nodig heeft.

De stuurgroep heeft besloten om het DATEX II Parking Model, gepubliceerd als CEN/TS 16157-6, te herzien en de data van APDS als uitgangspunt daarvoor te nemen. Dit besluit is genomen zodat publieke en particuliere exploitanten van parkeergelegenheden in heel Europa de herziene DATEX II Parking Model-specificaties kunnen implementeren. Dit zal resulteren in het naleven van de Europese verordeningen ten aanzien van het ter beschikking stellen van data over vrachtwagenparkeren en het parkeren in steden op nationale toegangspunten. Ook zorgt dit ervoor dat de richtlijnen in lijn komen met de opkomende ISO-standaarden voor parkeerdata, zoals het ISO-item TS5206-1 ‘Intelligent transport systems — Parking — Part 1: Core data model’, wat tevens gebaseerd is op de APDS-specificaties.

Samenwerking

De DATEX II- en APDS-werkgroepen alsmede de relevante ISO-werkgroep zullen een nauwe samenwerking aangaan.  

Vanuit het openbaar vervoer ondersteunt ook het CEN Transmodel/NeTEx standaard de parkeerdata. De samengestelde werkgroep ‘Harmonization of Parking related Information Standards’ (HARP) heeft in hun werk relaterende onderwerpen gezocht en gevonden, die de drie parkeerstandaarden/-specificaties mogelijk op 1 lijn kunnen krijgen. Met name onderwerpen met betrekking tot overlappende functionaliteiten zoals tarieven, betalingen en reserveringen. Deze zijn met name relevant omdat ze deel uitmaken van de functies van het Transmodel/NeTEx die data voorzien ten aanzien van de beschikbaarheid en gebruik van nieuwe soorten mobiliteit, zoals het delen van auto’s, scooters en fietsen.