Samenwerken aan schoon, stil en energiezuinig vervoer

Door Jan Willem Immerzeel, Directeur Verkeer, Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 

Schoon stil en energiezuinig vervoer

De 23 gemeenten in het MRDH-gebied werken samen aan de reductie van de CO2-uitstoot in het mobiliteitssysteem. Het doel: een regio waar iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren. De opgave: 30% reductie van de CO2-uitstoot in het verkeer in 2025. Een forse ambitie, die de gemeenten samen hebben uitgesproken in 2016, in lijn met de klimaatdoelen uit Parijs. De Metropoolregio faciliteert de gemeenten bij de totstandkoming van een regionaal maatregelenpakket o.a. door het opstellen van een menukaart met mogelijke maatregelen die schoon, stil en energiezuinig vervoer realiseren.  Daarnaast werkt de MRDH vanuit haar kerntaken aan maatregelen die de CO2-uitstoot reduceren: bijvoorbeeld het verduurzamen van busconcessies.

Jan Willem Immerzeel

Jan Willem is 45 jaar en werkt sinds 1997 bij verschillende organisaties aan mobiliteit (adviesbureau, gemeenten en Rijkswaterstaat). Hij startte in 2010 als manager bij de stadsregio Rotterdam, en is nu directeur Verkeer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Vanuit die functie werkt hij aan het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid van de 23 samenwerkende gemeenten in het MRDH gebied en heeft hij zitting in diverse landelijke stuurgroepen zoals Smart Mobility, talking traffic,  verkeersveiligheid en het kennisplatform verkeer en vervoer (CROW). Daarnaast vertegenwoordigt hij de 23 gemeenten van de MRDH in diverse grote wegenprojecten zoals de A16 Rotterdam en de Blankenburgverbinding.

VEXPAN NATIONAAL PARKEERCONGRES 2019

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres vindt op 10 oktober 2019 plaats in het congresgebouw van de RDM. Iedereen is welkom! Aanmelden is mogelijk via Vexpan.nl.