Rectificatie overgang distributeurschap Cale parkeerautomaten

Recent is er op Vexpan.nl en tevens in de Vexpan nieuwsbrief het persbericht Taxameter Centrale B.V. exclusief distributeur Cale Parkeerautomaten gedeeld. TMC heeft hierover een rectificatie gestuurd:

“Taxameter Centrale (TMC) is er door de firma Scheidt & Bachmann op gewezen dat de door TMC verspreidde persberichten waarin wordt aangekondigd dat het distributeurschap  van de Cale producten in Nederland overgaat naar TMC, de schijn lijken te hebben gewekt dat het distributeurschap van TMC reeds van kracht is. Die schijn wordt volgens het bezwaar ook niet weggenomen door het noemen van de maand van aanvang (september 2019) omdat dit feitelijk pas vanaf 19 september 2019 zal zijn.

Het is nooit de bedoeling geweest van TMC om de indruk te wekken dat de overgang van het Cale distributeurschap reeds per heden een feit is of dat dit per 1 september 2019 een feit zou worden. De publicaties waren er volledig op gericht om de markt te informeren over de komende wisseling.

Wij willen aan de hand van deze rectificatie benadrukken dat het distributeurschap van de Cale parkeerautomaten en de daarbij behorende dienstverleningen, per 19 september 2019 overgaat naar TMC. Het distributeurschap van de firma Scheidt & Bachmann komt dan ook pas op die datum te vervallen.

De directie van Taxameter Centrale.”