Rechter verbiedt parkeerwekker-app

De Parkeerwekker-app – een app die gebruikers een pushmelding stuurt dat een scanauto voorbij is gereden – is door de rechter verboden. De rechter gaat mee in de stelling van de gemeente Amsterdam dat de app belastingontduiking faciliteert en onrechtmatig handelt. Volgens de rechtbank Amsterdam zet ParkeerWekker aan tot het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting en dat is volgens de rechter in strijd met wat in het maatschappelijke verkeer betaamt. In ieder geval neemt de dienst bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders faciliteert, luidt het oordeel. Hiermee is sprake van een onrechtmatige daad jegens de gemeente. Het algemene en financiële belang van de gemeente weegt zwaarder dan het commerciële belang om ParkeerWekker te kunnen voortzetten, aldus het oordeel van de rechtbank.

In de uitspraak stelt de rechter vast dat ParkeerWekker haar gebruikers per definitie te laat waarschuwt. Dat onderbouwt de rechtbank door te wijzen op het feit dat volgens de Gemeentewet al bij aanvang van het parkeren belasting is verschuldigd. ‘Als Vector Wise goede bedoelingen heeft, moet zij de gebruiker waarschuwen op het moment dat geparkeerd wordt in een gebied waar parkeerbelasting moet worden betaald’, aldus de rechter.

Het bedrijf achter ParkeerWekker heeft naar voren gebracht dat het handelen valt onder de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van ondernemerschap. De rechtbank stelt dat niet duidelijk is hoe en waarom een verbod op Parkeerwekker een inbreuk op deze grondrechten zou opleveren. Volgens de rechter is tijdens de zitting geen toelichting gegeven waarom een verbod in strijd zou zijn met deze grondrechten. Daarbij benadrukt de rechter dat een beroep op grondrechten wordt begrensd als sprake is van handelen tegen de wet.

Tot slot gaat de rechter ook kort in op het argument van ParkeerWekker dat apps als Flitsmeister en Waze niet verboden zijn of onrechtmatig worden geacht. Deze apps waarschuwen voor snelheidscontroles. Volgens de rechtbank zijn dit ‘andere apps waarvan gebruik wordt gemaakt in andere situaties’. Daarbij stipt de rechter aan dat er geen uitspraken bekend zijn waarin een rechter Flitsmeister of vergelijkbare apps heeft toegestaan.

Bron: Tweakers.net // uitspraken.rechtspraak.nl