Parkeren in de mobiele toekomst

Er is een inspirerende spreker aan het programma van het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018 op 11 oktober a.s. toegevoegd: Dr. Ir. Carlo van de Weijer, director Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven.

Parkeren in de mobiele toekomst

Klopt het cliché dat je met zelfrijdende en deelauto’s op komst geen parkeergarages zou moeten bouwen? Kom luisteren naar wat Carlo van de Weijer te zeggen heeft over de toekomstige parkeerbehoefte!

Alles overziend is het niet eenduidig te vertellen met hoeveel procent de parkeerbehoefte zal stijgen of dalen, daar zijn de onzekerheden en de aangegeven marges te groot voor. Daarnaast spelen veel van de effecten op verschillende termijnen wat een eenduidige uitspraak ook bemoeilijkt.

De belangrijkste effecten die tot minder parkeerbehoefte voor auto’s kunnen leiden zijn volgens de uitgewerkte trendanalyse niet autonoom rijden, MaaS of autodelen zoals vaak gehoopt maar eerder de toenemende populariteit van langzame modaliteiten en nieuwe taxidiensten.

Daar staan een aantal effecten tegenover die tot meer behoefte aan autoparkeren zullen leiden vooral doordat de auto goedkoper, duurzamer, laagdrempeliger en comfortabeler wordt. En door elektrificatie waardoor bewoners een gegarandeerde parkeerplek met laadfaciliteit gaan willen.

Maar bovenal zal de trend om parkeren meer zien gebruiken als stuurelement, in plaats van het automatisch accomoderen van een vraag van toenemend belang zijn met name om de groeiende, en tegelijkertijd steeds minder gewenste druk op de publieke ruimte af te doen nemen. Ontrommelen van het straatbeeld zal steeds meer leidend zijn.

Dr. Ir. Carlo van de Weijer, director Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven

Carlo van de Weijer (1966) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven en is cum laude gepromoveerd aan de Technische Universiteit in Graz. Hij heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur van de Strategic Area Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven, naast zijn werk voor TomTom. Hij adviseert ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van.

Het Vexpan Nationaal Parkeercongres 2018: Transitie in mobiliteit & parkeren. Bent u er klaar voor? vindt op 11 oktober a.s. plaats. Voor meer informatie zie vexpan.nl.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN